1. Hvordan være en attraktiv arbeidsgiver, også for seniorer?

Ledere må trygges på at de har kontroll over det som er viktig for at ansatte skal velge å bli. Det dreier seg om å se, om å anerkjenne og utvikle hver enkelt medarbeider. Ledere er imidlertid ikke tankelesere, så medarbeidere må også gjøre seg synlig. Skal en virksomhet være attraktivt som arbeidsgiver må de gjensidige krav og forventinger være tydelige og avklarte. Det kanskje viktigste «tiltaket» overfor seniorene er ha like tydelige mål, krav og forventninger som til andre medarbeidere. Vi har laget en øvelse hvor dere kan kartlegge og analysere egen attraktivitet som arbeidsgiver. I forlengelsen er det en øvelse hvor dere kan diskutere og prioritere effektfulle tiltak.

Vi anbefaler å laste ned lysbilder (til leksjonen og verktøyene) og ha disse tilgjengelig når du ser filmen. Når du er klar til å gå videre trykker du som vanlig på knappen nederst til høyre. Lykke til!