Leksjon 4: Muligheter og utfordringer i senkarrieren.

Det er bare du som kan vite hva som er dine muligheter og hva som kan være dine utfordringer fremover. Med en god forståelse av dette kan du selv stille deg spørsmålet om hva som skal til for å realisere muligheter og håndtere eventuelle utfordringer. Denne økten utfordrer deg til å tenke mer over dine egne mål, hva som eventuelt kan hindre deg og hva du vil gjøre med det. Lykke til!