3. Om lederskap og medarbeiderskap

I denne leksjonen vil vi tydeliggjøre hva som bør forventes av både ledere og medarbeidere. Vi starter med å tydeliggjøre hva som ligger i begrepet aktivt medarbeiderskap og den enkeltes ansvar for både egen karriere, kompetanse og motivasjon. Det som kanskje er felles for seniorene er lang erfaring og dermed mye taus kunnskap, samt det å ivareta motivasjon og kompetanse over tid. Vi «plassere» mer ansvar hos den enkelte, men det fratar ikke ledere for ansvar. Ledere har et ansvar for å utvikle medarbeidere slik at de kan ta et aktivt medarbeiderskap. Vi tilbyr to metoder/øvelser til medarbeidere hvor de kan gjøre analyse av eget medarbeiderskap og egen karrierebevissthet. Vi legger ved en øvelse for egenanalyse av lederferdigheter som utvikler aktivt medarbeiderskap.