4. Hvordan sette mål og følge opp?

Har dere prosesser for å sette mål og følge opp ansatte som virker både ansvarliggjørende og motiverende? Setter dere mål i partnerskap? Fokuserer dere nok på læring, vekst og utvikling? Dette er spørsmål som adresseres i denne leksjonen. Igjen er vi opptatt av det individ og ressursorienterte, som vi vet er viktig for alle medarbeidere, ikke minst seniorene. Vi fokuserer på det som gjør at medarbeider blir engasjerte og at virksomheter øker prestasjonsevnen. Vi har samlet et overbevisende kunnskapsgrunnlag på hva som skal til for å hente mer og bedre effekter ut av mål- og utviklingssamtalen. Dere kan også laste ned noen tips og råd til ledere for hvordan forberede, gjennomføre og følge opp samtaleprosessen.