5. Strategisk kompetansestyring

Vi introduserer en prosess for strategisk kompetansestyring som kalles “kompetansedrøftinger”. Denne dreier seg om å ha en klar kobling mellom virksomhetsstyring og kompetanseprosesser. Først går vi imidlertid gjennom viktige prinsipper for kompetansearbeidet i en virksomhet. I vårt arbeid med kompetanse må vi ta mer på alvor å skape betingelser for kompetansebevisstgjøring og mobilisering, og vi må dyrke læring i den praktiske hverdagen. Seniorer må både støttes og utfordres til å reflektere mer over hva de har lært gjennom sine erfaringer. Last ned prosess for kompetansedrøftinger som inspirasjon.