Seniorpolitikk

Det beste er å være noen unge og noen eldre

- Ingenting sliter mer enn høyt sykefravær i barnehagene, sier Anne Gina Hægland (62), daglig leder i barnehagen Kidsa Inndalen i Bergen. Der er sykefraværet på kun 3 prosent.

Av Tora Herud, 24. mai 2017

Anne Gina Hægland (t.v.) og Sissel Hellevik i Kidsa Inndalen barnehage i Bergen. (Foto Tora Herud)

Anne Gina Hægland (t.v.) og Sissel Hellevik i Kidsa Inndalen barnehage i Bergen. (Foto Tora Herud)

Ifølge SSBs sysselsettingsstatistikk er nærmere én av fem barnehageansatte i dag over 50 år, og andelen øker. Til sammen 20.000 ansatte er over 50 år, og de fleste er i kommunale barnehager, er kvinner, ufaglærte og i assistentstillinger.

– Vi må ha pedagoger til lederjobber, ellers må vi søke dispensasjon. Hos oss er halvparten av de ansatte pedagoger. Det er regjeringens mål innen 2020, sier Hægland. Barnehagen har 31 barn og åtte ansatte fordelt på sju årsverk.

– Dette er en liten og oversiktlig barnehage, vi har godt rykte og mye latter, sier hun, som selv går i 60 prosents stilling fordi barnehagen er for liten for full stilling. Anne Gina Hægland sier tilbud på – og etterspørsel etter barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere varierer.

– Akkurat nå er det få ledige stillinger og mange søkere på ledige jobber, særlig faste stillinger. Men det er også slik at pedagoger holder på stillingene sine og er redde for å flytte på seg.

Jobb og utdanning

I Kidsa-barnehager legges det til rette for at ufaglærte kan kombinere arbeid og utdanning og ta fagbrev.

– De jobber med lønn i praksisperioden. Teori og eksamener tar de ved siden av, ofte i helger, slik at de kan gå i full jobb. Vi har mange søkere med minoritetsspråklig bakgrunn, men det er viktig at vi har nok ansatte som snakker godt norsk, sier Hægland.

Hun mener arbeid i barnehage egner seg for godt voksne.

– Vi er så heldige vi som jobber i barnehage. Vi får rørt på oss. Det kan være mye støy inne, men vi er mye ute. Og så møter vi så mange forskjellige mennesker, både barn og foreldre. Jeg stusser ikke på å ansette noen som er 55+ så sant de har gode referanser. Fulle årsverk er det jeg anbefaler. Alt er så mye lettere med det, for eksempel når vi har møter eller samles på andre måter.

Av og til må det likevel tas hensyn når noen trenger redusert arbeidstid. Det beste er å være noen unge og noen eldre, slik at barna opplever voksne i alle aldre. Aldersgjennomsnittet hos oss er 50,4 år, sier hun.

Entusiastiske medarbeidere- HR-sjefen for Kidsa-barnehagene er opptatt av seniorpolitikk. Det holdes fellesmøter for seniorene i alle barnehagene, der det blant annet presenteres resultater av medarbeiderundersøkelser om hva seniorene har svart. Den siste viser at seniorene og de helt unge har høyest trivsel. Selv er jeg opptatt av refleksjonsøvelser på personalmøtene.

Nå ønsker vi oss mer kunnskap om flerkulturelt arbeid i barnehagen. Ellers arrangeres det felles kulturaktiviteter for seniorene i barnehagene. Da går vi på teater, byvandringer eller turer i nærmiljøet og får servert mat. I Kidsa Inndalen er ikke spesiell tilrettelegging for de eldste nødvendig, fortsetter Hægland, som kaller medarbeiderne for entusiaster.

Barnehagen har hatt dataopplæring, slik at de ansatte har lært seg «My kid», som er et lukket system for informasjon mellom ansatte og foreldrene.

Øvre aldersgrense i Kidsa-barnehager er 70 år.

– Jeg går av når jeg fyller 64 år, da har jeg jobbet i 40 år, lengre enn jeg først trodde. Mannen min går av litt før meg, når han fyller 65 år, sier hun, som har jobbet 37 år i denne barnehagen.

Lavt sykefravær

Sykefraværet i barnehagene på landsbasis er på 12,5 prosent og høyere enn i mange andre sektorer.

– Hos oss har vi et sykefravær på kun 3 prosent. De første årene vi jobber i barnehage er vi kanskje mer utsatt for å bli syke, men jeg tror ikke vi blir lettere smittet senere. Vi tar våre forholdsregler. Lavt sykefravær bidrar til trivsel, og det oppleves trygt for foreldrene som leverer ungene sine her at det er stabilt.

Før var det mange som røykte, nå røyker ingen. Det er lov å ta seg 5 minutters pause innimellom likevel, men det er sjelden noen gjør det. Mye i denne jobben handler om mestring, om å mestre jobben. Se at det du gjør går bra og oppleve anerkjennelse fra foreldrene. Bli sett, da utvikler vi oss, sier Anne Gina Hægland.

Fakta

Kidsas seniorpolitikkMål 2014-2018: Delmål 3 Avgangsalder Videreutvikle seniortiltak. Kultur, tilpasset for alle 50+, turen inneholder kulturinnslag, servering og trim. Kursdag om pensjon gjennom NAV. Kurs og bevisstgjøring om hva en tidlig pensjonisttilværelse kan by på av utfordringer; fylle dager med innhold, økonomi, nettverk. Utviklingssamtale der tema ”hva ser du for deg i arbeidslivet framover” er obligatorisk for alle 50+.(4. juni 2014)