Kompetanse

20 år i vikariater

Hussein Mohamed Jama kom fra Somalia til Norge 10. desember i 1994, den dagen Yasser Arafat og Shimon Peres mottok fredsprisen. Han var 30 år og drømte om å bli lærer.

Av Tora Herud, 4. desember 2014

Hussein Mohammed Jama. (Foto TH)

Hussein Mohammed Jama. (Foto TH)

Etter et kort opphold på Tanum asylmottak i Bærum, flyttet han og kona til asylmottak i Sjøvegan i Troms. Der gikk han på norskkurs. I september fikk paret opphold på humanitært grunnlag og beskjed om å flytte til Tromsø. Jama hadde lest om et tilbud om norskkurs på universitetet der, søkte og fikk plass. Der tok han det som i dag kalles Bergenstesten. Han snakker flytende norsk.- Hvorfor søkte du ikke på lærerutdanning?- Jeg ble oppfordret, og presset, av Nav til å jobbe. Jobbe, jobbe, jobbe! Ingen informerte om muligheten for å ta utdanning, sier han. Det viktige fagbrevetEt par år senere flyttet han til Oslo og fram til i fjor, har han for uten å ta helsefagutdanning i 2004, jobbet som vikar med restaurantdrift, som servicemedarbeider med rengjøring, vasking og rydding i ISS, som vekter i Securitas, som pleier og miljøarbeider med funksjonshemmede på avlastning, og med sosialt og praktisk arbeid med autister, funksjonshemmede barn og unge i Molde kommune, som tolk for ABC Tolk og som skoleassistent på Majorstua skole.Jama har vitnemål på at han er utdannet helsefagarbeider i Norge, men han mangler fagbrev. Uten fagbrev, ingen fast jobb. Uten full, fast jobb, får han ikke boliglån i banken. Årene går.- En lærer på et kurs jeg gikk, sa at jeg må jobbe i fem år og betale 20.000 kroner for å få fagbrevet, sier han. Han mangler et og et halvt år, dersom det er riktig.Nå har Jama imidlertid kontaktet Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell og fått skjema for realkompetansevurdering og for søknad om autorisasjon. Han har også fått vite at det koster 1.560 kroner og at saksbehandlingstiden er fire uker.Kurs etter kursMellom vikariatene har Hussein Mohamed Jama gått på kurs, butikkurs, datakurs og servicekurs i regi av Nav. Et av kursene førte til vekterjobben i Securitas fra 2007 til 2009, men etter to år var det slutt på grunn av nedbemanning.I 2012 og 2013 gikk han på karriereveiledningskurs i Podium, som er tiltaksarrangør for Nav. Kursene var med jobbklubb.- Jeg fikk veldig god hjelp av Ottar Lerstad i Podium. Etter det siste kurset i 2013 fikk jeg plass på et tre måneder langt kompetansegivende helsekurs i regi av Nav. Deretter fikk jeg praksisplass på Lille Tøyen Sykehjem i tre måneder, sier han.Og der er han fortsatt. Der jobber han fast annenhver helg, tilsvarende 38 prosent stilling, og har kontrakt for seks måneder av gangen. Ved siden av er han tilkallingsvikar og prøver å få vakter nok til at det samlet blir 100 prosent. Fant riktig retning- Å komme til et nytt land uten å kjenne noen, er veldig vanskelig. Her hadde jeg ingen venner, slik jeg hadde hjemme. Det var kaldt, snø og mørkt. Det er ofte vanskelig å få hjelp når vi lurer på noe. Folk er på ferie, har permisjon, er syke eller på kurs. Tiden går. Årene går. Til slutt er det mange som gir opp, sier Hussein Mohamed Jama, som kommer fra Somalias hovedstad Mogadishu, et samfunn som er svært forskjellig fra Norge. Han begynte å jobbe ved siden av skolen allerede som 11-åring, som servitør på restaurant. Senere gikk han videregående skole.Det var Podium som hjalp ham å søke riktig kurs, slik at han fikk praksisplassen på sykehjemmet.- Ottar og de andre motiverte oss og hjalp oss til å finne ut hvordan vi skulle gå videre med livet. Jeg liker å hjelpe mennesker og jeg trives veldig godt i denne jobben, sier han.