Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Arendalsuka 2019

Seniorpolitikk på Arendalsuka

Senter for seniorpolitikk debatterer hos KLP på tirsdag, FAFO onsdag og NHO på torsdag i Arendalsuka i august. Kom og møt oss!

Av Berit Solli, 09.08.2019 12:37

Seniorpolitikk på Arendalsuka

Arendalsuka kaller seg Norges største politiske møteplass. I fjor var det over 1000 arrangementer om alle mulige politiske tema.

I år er ikke Senter for seniorpolitikk vertskap noe eget arrangement eller stand, men vi bidrar gjerne hos andre. Kom og møt oss her:

Tirsdag 13. august kl 09-0945 i DN-teltet, arrangør: KLP

Verdien av arbeidet – hvordan få flere til å stå lenger i jobb?

Med Pål Molander fra STAMI, Cathrine Hellandsvik fra KLP og Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk.

https://arendalsuka.no/event/user-view/11759

Onsdag 14. august kl 13-14 på Fafo-båten, arrangører: LO, Handel og kontor, Virke, Senter for seniorpolitikk og Fafo

Digitalisering og kompetansebehov i varehandelen – er seniorene løsningen?

Med Ivar Horneland Kristensen fra Virke, Trine Lise Sundnes fra Handel og kontor, og Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk

https://arendalsuka.no/event/user-view/11522

Torsdag 15. august kl 14-15 på MØR biffhus, arrangør: NHO og Senter for seniorpolitikk

Should I stay or should I go?

Vi lever lenger og blir stadig flere eldre i Norge. Samtidig trer mange av oss ut av arbeidslivet i løpet av 60-årene. Det et derfor stort potensiale til økt arbeidsdeltakelse i denne aldersgruppen. Hva er betydningen av at vi står lenger i jobb og hva skal til for at flere jobber lenger? Er senior-arbeidskraft ønsket av bedriftene og hva gjør den enkelte senior selv for å holde seg attraktiv? Hvilke tiltak trengs utover de som finnes i dag? Disse og flere spørsmål søker NHO og SSP å belyse under dette arrangementet.

Simen Markussen vil innlede om temaet, etterfulgt av en panelsamtale med de øvrige medvirkende. Ordstyrer for seminaret er Nora Rydne, journalist i Dagens Næringsliv, og blant annet programleder i DNs podcast Mandagsmøtet. 

Medvirkende

Nora Rydne, Journalist, Dagens Næringsliv (ordstyrer)
Simen Markussen, Seniorforsker, Frischsenteret
Kjell Hugvik, Arbeids- og tjenestedirektør, NAV
Trygve Svensson, Leder, Agenda
Kari Østerud, Direktør, Senter for seniorpolitikk
Kristin Diserud Mildal, Avdelingsdirektør, NHO

https://arendalsuka.no/event/user-view/11476

I tillegg vil Fafo i sin forskerstafett presentere rapporten «Hva vi vet om gode seniorkarrierer. Hva skal til for at de 15 neste arbeidsårene blir de 15 beste? Torsdag 15. august kl 0930-0955 på Fafo-båten, med forsker Anne Inga Hilsen.

https://arendalsuka.no/event/user-view/11843