BKA-midler

34 millioner er fordelt

Mer enn 200 virksomheter får i alt 34 millioner kroner til opplæring i lesing skriving, regning og data gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i år. Det ble søkt om til sammen 122 millioner, ifølge Vox, som forvalter pengene.

Av admin_senior, 12. mars 2009

BKA-midlene er fordelt mellom virksomheter i alle landets fylker. Listen over fylkene og virksomhetene ligger på www.vox.no. Programmet skal sørge for at flere voksne kan skaffe seg den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeids- og samfunnsliv. Målet er å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. Målgruppen for midlene er ansatte med lite formell utdanning i offentlige og private virksomheter.Fra under ti til over 30Bransjevarehandelen og byggenæringen har mer enn 30 virksomheter hver som skal i gang med opplæring i år. I fjor var tallet under ti for begge næringene.- Svært gledelig økning, sier direktør i avdeling for kompetanse, Jørgen Leegaard, i Byggenæringens Landsforening til bygg.no.