Exit Age-prosjektet

Hver tredje vil jobbe til de er 70 år

Ny studie fra OsloMet viser at senior arbeidstakere ikke er mer slitne enn yngre. Og stadig flere vil jobbe mens de er pensjonister.

Av Berit Solli, 25. februar 2020

Forskerne Katharina Herlofson og Tale Hellevik ved OsloMet. (Foto: OsloMet)

Teknisk ukeblad skriver om den nye studien i sitt temanummer om Karriere, som kom ut i dag. Senter for seniorpolitikk har vært med på studien hele veien. Studien vil legges frem på (det fulltegnede lunsjseminaret) 5. mars.

Les mer om saken her.

Bedriftsledere mener at eldre arbeidstakere er mer slitne enn yngre. Studier viser imidlertid at de tvert imot er mindre slitne. Og stadig flere vil jobbe som pensjonister.

“Det interessante er at dette bryter med konklusjonen fra dybdeintervjuer med bedriftsledere fra ulike bransjer,” sier forsker Katharina Herlofson ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet til Teknisk Ukeblad.

NorLAG-studien

Herlofson og Tale Hellevik har forsket på data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). NorLAG gir ny kunnskap om blant annet helse og arbeid blant mer enn 6000 personer mellom 50 og 95 år.

“Årsaken til at bedriftsledere kan ha et annet syn på eldre arbeidstakere vet vi ikke helt sikkert, men flere oppfatter at mange velger å gå av i god tid før oppnådd aldersgrense på 70 år fordi de er slitne av stadige omorganiseringer på arbeidsplassen, nye krav, økt press og mer stress. Men vi finner ingen sammenheng mellom slitenhet og derpå følgende yrkesavgang blant yrkesaktive over 60 år,” sier Herlofson.

Med Senter for seniorpolitikk

Sammen med Tale Hellevik og resten av prosjektgruppen i forskningsprosjektet ExitAge, skal Herlofson oppsummere resultatene de har kommet frem til på seminaret i regi av Senter for seniorpolitikk 5. mars.

Analyser av data fra NorLAG viser at de eldste yrkesaktive (67-75 år) i hovedtrekk fremstår som svært engasjerte arbeidstakere. Mange av dem ser på arbeidet som svært viktig i livet og jobbet en god del mer enn gjennomsnittet. Mer enn 40 prosent hadde arbeidsuker på mer enn 40 timer.

Bedriftsledere som har ansatte over 67 år er mer positive til eldre yrkesaktive enn de som ikke har ansatte i den aldersgruppen. Seniorene har god fagkunnskap, lite sykefravær og høy lojalitet. Og den kompetansen de har, vurderes som verdifull og gjør at de kan fungere godt som mentorer. Men seniorene regnes som dårlige på omstilling.

Halvparten ute ved 65 år

Nå har det vist seg at yrkesaktiviteten har tatt seg opp for de som er 62 år og eldre, men fortsatt er det vanlig å slutte med inntektsgivende arbeid i god tid før fylte 70 år. Allerede blant 65-åringer har over halvparten forlatt yrkeslivet. Blant 70-åringene har mer enn 80 prosent sluttet og blant 74-åringer er kun 10 prosent igjen i yrkeslivet, ifølge tall fra SSB.

“Hovedfunnet fra våre analyser er at indre motivasjon er viktigere enn ytre omstendigheter. Og hva er det som kan gi motivasjon? Jo, at de føler seg ønsket,” sier Hellevik.

Ifølge Statistisk Sentralbyrås tall for gruppen 67 til 74 år er andelen sysselsatte (definert som at jobber mer enn en time pr uke) 19 prosent. Data fra NorLAG-undersøkelsen viser at over en tredjedel av yrkesaktive i alderen 67-75 år er selvstendig næringsdrivende.