seniorkarrierer

5 grep for gode seniorkarrierer

Den viktigste personen i ditt yrkesliv er deg selv, og du kan ta noen grep som kan bidra til at de 15 neste årene i arbeid kanskje blir de 15 beste.

Av Kari Østerud, 27. september 2018

Det kan for eksempel være lurt å ta en liten prat med seg selv om hvilken rolle du har inntatt i ditt eget yrkesliv; spør deg selv om du driver med avvikling eller utvikling?

Den viktigste personen i ditt yrkesliv er deg selv, og du kan ta noen grep som kan bidra til at de 15 neste årene i arbeid kanskje blir de 15 beste. Det kan for eksempel være lurt å ta en liten prat med seg selv om hvilken rolle du har inntatt i dit eget yrkesliv; spør deg selv om driver du med avviking eller utvikling?
Skal de 10-15 neste årene i jobb bli de 10-15 beste tror jeg egentlig ikke at du har noe valg. Utvikling i form av kompetanseutvikling blir kanskje det viktigste seniorpolitiske tiltaket for fremtiden?

Det blir stadig flere eldre i Norge, og det samme gjelder for ansatte på norske arbeidsplasser. Avgangsalderen øker, og flere jobber lenger enn tidligere. Dette betyr både muligheter og utfordringer for virksomhetene og for den enkelte senior.

Samtidig viser undersøkelser at kun én av fire ledere i Norge sier at de har en plan for å beholde og videreutvikle sine eldre medarbeidere. Så her er det litt å jobbe med for ledere, tillitsvalgte og den enkelte senior! I et aldrende arbeidsmarked med rask omstillingstakt, vil de aller fleste bedrifter trenge en langsiktig plan for både rekruttering og utvikling av seniormedarbeidere, slik at de kan jobbe lenge og være nyttige og produktive bidragsytere selv om konjunkturene svinger.

Seniorene må også være seg sitt ansvar bevisst. Jeg tror det kan være lurt ikke bare å sitte å vente på at sjefen skal gjøre noe for deg, men også selv ta noen grep. Ønsker du å følge utviklingssporet, kan jeg anbefale 5 grep for gode seniorkarrierer:

  1. Ha god og realistisk innsikt i egen kompetanse, dine personlige egenskaper og hva du er god på. Og, om du skulle være i tvil: ja, du har mer enn nok tid til kompetansepåfyll!
  2. Ikke være «for fin» på det. Du er ikke overkvalifisert for noe slags arbeid, men noen oppgaver kan du heldigvis løse så raskt og effektivt som bare det!
  3. Du følger selvsagt med i tiden og er digital. Du er en aktiv bruker av sosiale medier, nye digitale produkter og ny teknologi. Du har innsett at det er ingen vei utenom!
  4. Du byr på deg selv og overrasker både deg selv, lederen din og kollegaene dine med jevne mellomrom. Du sier ja til nye utfordringer; også før du blir spurt.
  5. Du steller godt med nettverket ditt, både det private og profesjonelle. Der finner du både motivasjon og inspirasjon til å jobbe videre med dine seniorforsetter.

Og, vi skal vel heller ikke «stå» i jobb de neste årene; da blir det vanskelig å bevege seg fremover. Målet må være å skifte tankesett fra å stå i jobb til å ta grep om egen yrkeskarriere.