Arbeidsledige

50-59-åringene raskest tilbake i jobb

-Av de 50-59-åringene som var arbeidsledige i januar i år, er 69 prosent tilbake i jobb seks måneder senere. Dette er en høyere andel enn i andre aldersgrupper, sier rådgiver Johannes Sørbø i NAV.

Av Tora Herud, 15. oktober 2010

Det er lettest å få jobb i helse- og omsorg. (Ill. foto Signe C. Urdal)

Det er lettest å få jobb i helse- og omsorg. (Ill. foto Signe C. Urdal)

Ifølge Johannes Sørbø er antall arbeidsledige i alderen 50-59 år og over 60 år nesten stabilt. I den første gruppen er det en svak økning på 40 ledige personer siden september i fjor, og i den andre gruppen en økning på 30 ledige personer.- Arbeidsledigheten er lavest for de over 50 år. Blant 50-åringene er 1,7 prosent av arbeidsstyrken registrert som ledige, mens dette gjelder 1,9 prosent av de over 60 år. Dette er klart under gjennomsnittet sammenlignet med resten av befolkningen, sier han.Langtidsledige seniorerAntall langtidsledige er høyest blant unge. 3.000 er langtidsledige i aldersgruppen 25 til 29 år, noe som utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen. Det er lavest antall langtidsledige, 2.900 personer, i aldersgruppen 50-59 år, noe som utgjør 0,6 prosent av denne gruppen arbeidstakere. Tallet er litt høyere for langtidsledige over 60 år, der 2.400 ledige utgjør 1,0 prosent i denne gruppen.- De over 60 har en svært lav ledighet, men når de først blir ledige, tar det lenger tid før de kommer tilbake i jobb. Andelen langtidsledige, som er nesten dobbelt så høy for 60-åringer som for 50-åringer, kan forklares med at mange ledige over 62 år kan motta dagpenger fram til de er 67 år. Dette kan påvirke deres motivasjon til å søke arbeid, samtidig med at mange kan oppleve det som vanskeligere å få jobb når de runder 62 år, sier Johannes Sørbø.Det er Folketrygdloven som sier at kan ytes dagpenger til arbeidsledige fra fylte 64 år og uavbrutt fram til fylte 67 år, men denne ordningen foreslår regjeringen å fjerne fra 1. januar 2011. Begrunnelsen er at: ”Eldre bør ikke gjennom særregler stimuleres til å tilpasse seg passive ytelser før pensjoneringsalder”.Arbeidsledige seniorerBlant de arbeidsledige over 50 år, er dette yrkene med flest ledige:Industri 1.800 ledigeKontorarbeid 1.700 ledigeBygg og anlegg 1.500 ledigeLitt lenger ned på listen ligger:Ingeniører og IKT-fag 800 ledigeOg blant yrkene med lavest ledighet i denne aldersgruppen finner vi:Undervisning 400 ledigeHelse- og omsorg 600 ledige