Befolkningsutvikling

50 millioner færre europere

Det fødes stadig færre barn. Befolkningen i Europa vil reduseres med 50 millioner mennesker de neste 40 årene. Samtidig vil gjennomsnittsalderen øke.

Av seniorpolitikk, 26. november 2008

Europa er avhengig av innvandring for å kunne opprettholde dagens folketall, ifølge Stavanger Aftenblad, som viser til rapporten Europe’s Demographic Future, fra tenketanken Berlin-Institute for Population and Developement.- I forrige århundre ble verdens befolkning nesten firedoblet, og den vokser fremdeles med 200.000 hoder per dag. Europa går nå inn i den motsatte trenden, med fallende folketall. Men variasjonene mellom regionene er store og vil bli større, sier direktør Reiner Klingholz ved Berlin-Institute.- Revurdér praksisen med tidligpensjoneringHan mener at praksisen med å pensjonere folk tidlig for å la unge folk slippe til i arbeidslivet, må revurderes. – Kontinentets viktigste ressurs, talenter og hjerner, vil bli verdsatt mye høyere i fremtiden. Dette gjelder for unge mennesker så lenge de er utdannet. Mewn det samme gjelder eldre. Land som Norge, Sverige og Sveits viser at jo høyere yrkesdeltakelse for mennesker over 55 år, desto høyere produktivitet og lavere arbeidsledighet, sier han.