#de15beste

55 prosent av norske virksomheter mangler seniorpolitisk strategi

- Vil folk jobbe til de er 62, 65 eller til 67 og lengre? Hva tror dere de svarte i Norsk seniorpolitisk barometer i fjor, spør Åsmund Lunde, seniorrådgiver i SSP.- Siden det er du som spør, tipper jeg det er 67, sier en i salen.

Av Tora Herud, 30. mai 2018

Administrasjonssjef i Signo skole- og kompetansesenter

Administrasjonssjef i Signo skole- og kompetansesenter

Vi er i Tønsberg på lunsjseminaret #de15beste, et samarbeid mellom Nav arbeidslivsenter i Vestfold og Senter for seniorpolitikk (SSP). Temaet er «Hvordan kan de 15 siste årene på jobben bli de 15 beste?».

– Det er fortsatt for mange som slutter ved fylte 62 år og for få som jobber etter fylte 67 år, sier Lunde og viser til at barometeret også forteller at arbeidsmiljøet er det som betyr mest for hvor lenge folk fortsetter.

SSP-direktør Kari Østerud sa at gjennomsnittlig avgangsalder i Vestfold er 65,6 år, og for landet som helhet 65,8 år.

– I april i år var ledigheten i Vestfold høyest i landet, men det går bedre nå og det er en stor økning i alle typer ledige stillinger unntatt i reiseliv og transport, sa hun.

Fra publikum fikk vi høre om virksomheter som ikke vil ha de eldre når de må omstille og nedbemanne, og usikkerheten det skaper.

– Våre ansatte er vår største ressurss

Signo skole og kompetansesenter og Tide Buss AS fortalte om hvordan de håndterer seniorer i sine virksomheter.

Administrasjonssjef i Signo skole og kompetansesenter, Kirsti Søyland, sa at Signos visjon er «Grenseløs tro på menneskers muligheter». Signo driver forskning, holder kurs og leverer tjenester til hørselshemmede med ulike funksjonsnedsettelser, personer med døvblindhet og deres nettverk.

– Visjonen passer også for eldre arbeidstakere. Vi ønsker å beholde kompetente og motiverte medarbeidere. Seniorene er stabile og har høy kompetanse som våre elever/brukere trenger, sa hun. Signo har sett på alderssammensetningen i perioden 2006 til 2017.

– I 2017 hadde vi flere yngre og flere eldre enn tidligere, men ikke så mange over 65 år. Vi satser på kompetanserettede tiltak og arbeidsmiljørettede tiltak, sa hun og brukte seg selv som eksempel. Da Kirsti Søyland som 57-åring for tre år siden ba om å få ta en master i ledelse, fikk hun ja med en gang.

Seniorene er viktige for busselskapet

Tidligere bussjåfør, tillitsvalgt og nå personalleder i Tide Buss AS, Marit Hilde Engeseth fortalte at busselskapet har en livsfaseorientert personalpolitikk. Tide Buss Vestfold har 198 ansatte og 21 prosent er over 55 år.

– Den eldste er 73 år og tilkallingsvikar, han ansatte jeg da han var 71 år, sa hun. Gjennomsnittsalderen er 44 år og selskapet er opptatt av også å ansette unge for å ha en god aldersspredning. Men Engeseth opplever jevnlig at eldre med førerkort klasse D fra militæret søker jobb i Tide, som for eksempel tidligere politi som har gått av med pensjon på grunn av særaldersgrenser.

– Ansatte har etter fylte 60 år en årlig samtale med HR der vi kartlegger ønsker og behov, sa hun.

I Tide Buss AS er den bedriftsinterne aldergrensen 70 år, men folk kan fortsette å jobbe på timebasis fram til de er 75 år, dersom helsekravene for førerkort klasse D oppfylles. Marit Hilde Engeseth mener seniorene er fleksible.

– Å være bussjåfør er turnusarbeid. Det kjøres fra klokka 5 om morgenen til klokka 2 om natta. Noen liker å kjøre det vi kaller skoleturnus, da har de fri i alle skolens ferier. Noen liker ikke å kjøre på vinterføre, eller vil bare jobbe i helgene. Andre vil jobbe redusert stilling fordi ektefellen også gjør det. Og jeg tror en 65-åring egner seg bedre til turkjøring med pensjonister til Tyskland enn en 25-åring. Seniorene er viktige, de har lavt sykefravær og setter få begrensninger når det gjelder arbeidstid, og fravær må erstattes på kort varsel for bussene skal kjøre, sa hun.

Seniorene selv, de tillitsvalgte og arbeidsgiverneSeniorrådgiver Bjørn E. Gulliksen og avdelingsleder Lillian Berg Sanne i Nav arbeidslivsenter Vestfold samtalte om seniorpolitikken i eget hus.

– Jeg fyller snart 70. Skal jeg være med, skal jeg være med fullt ut, ikke på 80 prosent. Men jeg er glad for å ha litt ekstra fri og verdsetter senior-dagene, sa Gulliksen.

– Det spiller ingen rolle hvilken alder folk har bare de gjør jobben sin, sa Bang Sanne.

Kari Østerud mener seniorene selv, de tillitsvalgte og arbeidsgiverne er de viktigste aktørene. Den enkelte må spørre seg selv om de er i gang med en avviklingsprosess og vil surfe inn på opparbeidet kunnskap, eller om de ønsker utvikling og kompetansepåfyll.

– 55 prosent av norske virksomheter har ingen strategi for å utvikle og beholde seniorer, sa hun og minnet om verktøyet Seniorpolitisk veileder på  Seniorpolitikk.no. Veilederen viser hvordan dagens praksis i en virksomhet kan kartlegges og hvordan seniorpolitiske tiltak kan utvikles og implementeres.

Fakta

#de15beste er et seminarsamarbeid mellom Nav Arbeidslivssenter og Senter for seniorpolitikk (SSP) i fylkene.

#de15 beste – erfaringer høsten 2018