Demografi

70-åringer som de nye 60-åringene

Astri Syse er en av dem som la frem Statistisk sentralbyrås nye framskrivninger for utviklingen i befolkningen. Blant SSB-forskernes konklusjoner er uten tvil den voksende andelen av eldre innbyggere i resten av dette århundret.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 30. juni 2016

- Vi får også en stadig sterkere gruppe velgere

- Vi får også en stadig sterkere gruppe velgere

– Hva gjør den voksende andelen eldre med seniorpolitikken vår? Eller spurt på en annen måte: Bør vi i framtiden tenke mer på mennesker over 70 år når vi snakker om seniorpolitikk, mens vi i dag og i de si

Fakta

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 21. juni 2016