Jobbe lengst mulig!

80 tilhørere hos Nammo

Direktør Kari Østerud motiverte nesten 100 ansatte over 58 år ved Nammo på Raufoss til å stå lenger i jobb torsdag 24. januar.

Av Berit Solli, 29. januar 2019

Foto: Berit Solli

Foto: Berit Solli

I kommunestyresalen på Vestre Toten møtte direktør Kari Østerud nesten 100 av de 800 ansatte ved Raufoss-bedriften. Hun holdt en times foredrag om å kunne og ville stå i jobb så lenge som mulig.

«Senter for seniorpolitikk sprer forskningsbasert kunnskap om hva som skal til for at folk kan og vil jobbe lengst mulig. Å dra ut på bedriftsbesøk er viktig. Å besøke en bedrift som er så opptatt av sine mange seniorer er en glede,» sier Østerud.

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er nammo-1.jpeg

Lederansvar

I foredraget (se presentasjonen her) forteller hun at gjennomsnittlig avgangsalder for alderspensjon har steget de siste årene. Likevel er bare 38 prosent av landets 65-åringer i lønnet arbeid. Det vil gi samfunnsøkonomisk, bedriftsøkonomisk og personlig gevinst om flere jobber lenger.

Både administrerende direktør Arnfinn Erland Paulsrud og fagforeningsleder Arne Skaugerud satt gjennom foredraget i kommunestyresalen i Vestre Toten rådhus. En miks av tre hensyn avgjør når folk starter å ta ut alderspensjon: Hvordan pensjonsordningene er, den enkeltes helse og livsvalg (og partnerens), og hvordan arbeidsgiver forholder seg til sine eldre arbeidstagere.

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er nammo-2.jpeg

Nammo har gjennom flere år ført en offensiv seniorpolitikk for å holde på sine eldre ansatte. «Vi er opptatt av hvordan ledere og kollegaer snakker om å passere 62 år. Vi vil at flest mulig skal jobbe lengst mulig fordi det er bra for bedriften og for arbeidsmiljøet,» sier prosjektleder Lars Harald Lied i Nammo Raufoss AS.

Se presentasjonen her:

Vil du også ha besøk og foredrag om å stå lengst mulig i jobb? Send mail til ssp@seniorpolitikk.no

*

Nammo, virksomhet som får det til

Fakta

Nammo er en høyteknologisk bedrift innen forsvar og romfartsprodukter. Bedriften er spesialisert innen design, utvikling, testing og produksjon av ammunisjon og rakettmotorer. Konsernet er også verdensledende innenfor miljøvennlig demilitarisering av ammunisjon. Nammo har i dag omkring 2100 ansatte, og av dem arbeider ca. 700 i Norge. Konsernet er etablert i 12 land.