Arbeidsledige 50+

8,3 måneder ledige i snitt

- Det er vanligere for arbeidstakere under 50 år å ha vært arbeidsledig enn det er for arbeidstakere over 50 år, sier NIBR-forsker Marit Owren Nygaard.

Av Tora Herud, 19. september 2017

Marit Owren Nygaard er forsker i NIBR. (Foto Tora Herud)

Marit Owren Nygaard er forsker i NIBR. (Foto Tora Herud)

Nygaard står i samarbeid med AFI bak årets arbeidslivsbarometer for YS. Barometeret er basert på en undersøkelse der 7.500 personer er spurt. De er i alle aldere og 36 prosent oppga å ha vært arbeidsledige. Svarene på spørsmål koblet til ledighet viser ifølge Owren Nygaard, at arbeidstakere over 50 år:

som har vært arbeidsledige, i snitt har vært ledige lengre enn de yngre.

som har deltatt i barometeret, i snitt har vært ledige i 8,3 måneder, mens de under 50 år i snitt var ledige i 7 måneder.

som er menn, har større sannsynlighet for å ha vært ledig lenge.

som har høyere utdanning, har lavere sannsynlighet for å være langtidsledige.

Usikkerhet og misnøye

– Hva skiller yngre og eldres framtidsutsikter i ulike bransjer?

– De som er i bedre betalte jobber og har mer ansvar, er mer optimistiske, og de unge er mest optimistiske. De som jobber helsetjenesten, i kommuner og fylker, er litt mindre optimistiske på egne vegne. De har det bra og tror det skal fortsette slik.

Der er det ingen forskjell på unge og eldre. De mest misfornøyde finner vi i transport og industri, noe som kan skyldes arbeidstid utenom det vanlige, eller at de har konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft. Det er ingen forskjeller mellom unge og eldre på om det er blitt verre, sier Marit Owren Nygaard.

Barometeret fanger ikke opp personer som står utenfor arbeidslivet.

Kompetanse og trivsel

Ifølge Owren Nygard er det en positiv sammenheng mellom kompetanseutvikling på jobb og trivsel, nemlig å synes at alt er bra.

– Å få kompetanseutvikling på jobben gir mindre bekymring og skaper mer trygghet. De føler seg beredt, sier hun og gir noen eksempel på kompetanseutvikling:

Ha en jobb der kompetanse kan bidra til videreutvikling. Arbeidsgiver legger til rette for at du skal utvikle deg faglig. Arbeidsgiver legger til rette for etter- og videreutdanning.

– De som jobber i finansbransjen får mye mer kompetanseutvikling enn dem som jobber med transport og service. Men vår definisjon av kompetanse er nok skrevet slik at den passer best for folk med høyere utdanning, og utdanning gjør at folk føler seg tryggere, sier hun.