Alderspensjon

9.000 flere 62-64-åringer jobber

- Så mange som 64 prosent av tidligpensjonistene kombinerer pensjon med arbeid, sier seksjonssjef for Kunnskapsstaben i Nav Ole Christian Lien i en pressemelding.

Av Tora Herud/pressemelding Nav, 15. august 2013

Ole Christian Lien. (ArkivfotoTH)

Ole Christian Lien. (ArkivfotoTH)

Etter at pensjonsreformen trådte i kraft, har sysselsettingen økt særlig mye for aldersgruppen 62-64 år. Dette er også de årskullene som så langt har blitt berørt av pensjonsreformen i størst grad. Og som altså alene har ført til en økning på 9.000 flere i arbeid i alderen mellom 62 og 64 år fra 2010 og fram til i dag.- Vi tror at økningen i sysselsettingen vil forplante seg til eldre aldersgrupper i årene som kommer. Med stadig flere eldre, er en økning i sysselsettingen viktig både for å sikre bærekraften i pensjonssystemet og for å møte framtidas behov for arbeidskraft, sier Lien.Ikke for alleAlderspensjon kan ikke kombineres med gjenlevendepensjon, offentlig AFP, gammel privat AFP eller mer enn 80 prosent uførepensjon. Uttak før 67 år krever også at man har tjent opp en pensjon som utgjør minste pensjonsnivå eller mer. Det er flest kvinner som har tatt ut andre pensjoner eller som har for lav opptjening til å ta ut alderspensjonen tidlig. Nesten dobbelt så mange menn som kvinner kan derfor ta ut alderspensjon før 67 år.Knapt halvparten av dem som har rett til det, tar ut pensjon før fylte 67 år. Blant menn er andelen 58 prosent, og blant kvinner er den 31 prosent. Nesten åtte av ti tidligpensjonister er menn, men kvinneandelen er økende.Ole Christian Lien er overrasket over at stadig færre tar ut gradert alderspensjon. Han hadde forventet at flere ville trappe arbeidet gradvis ned og uttaket av pensjon gradvis opp.