Ny rapport fra NyAnalyse

9000 – 11000 ekstra årsverk mulig

En ny beregning utført av NyAnalyse viser at helsesektoren kan få 9000 - 11000 flere årsverk med bedre seniorpolitikk og redusert uførhet.

Av Berit Solli, 14. september 2022

sykepleiere

NyAnalyse har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk regnet på hvor mange flere årsverk som kan bli tilgjengelige i helse- og omsorgssektoren dersom avgangsalderen øker med ett år, og uførheten reduseres med ti prosent.

Finn rapporten her.

Konklusjonene fra NyAnalyse er:

Dersom seniorer over 50 år i pleieyrker jobber ett år lenger, vil det utgjøre 6200 til 7400 ekstra årsverk i 2035.

I tillegg vil ti prosent lavere uførhet i denne perioden kunne gi 2800 til 3600 årsverk. Til sammen vil dette kunne bidra med 9000 til 11.000 ekstra årsverk.

Dekke 15 til 19 prosent

SSB har framskrevet at det vil mangle 57.000 årsverk i helse- og omsorgssektoren i 2035. Den nye beregningen viser at ett år økt avgangsalder og ti prosent redusert uførhet vil dekke rundt 15 til 19 prosent av denne mangelen.

Kari-Østerud
Direktør i Senter for seniorpolitikk Kari Østerud. (Foto: Sverre Chr Jarild)

“Dette viser hvor viktig seniorpolitikk er for helse- og omsorgssektoren fremover. Slike beregninger vil alltid være forbundet med stor usikkerhet, men vi mener det illustrerer potensialet,” sier direktør i Senter for seniorpolitikk Kari Østerud.

Les om rapporten i Aftenposten her.

Bedre seniorpolitikk kan gi flere årsverk på sykehus