Voksenopplæring

Aktiv læring – aktivt liv

- Å være oppdatert og à jour, fornye fagkompetansen, gjør oss trygge ententen vi er arbeidstakere eller arbeidssøkere, sier Kari Sørgaard i SSP. 18. – 19. oktober arrangerer VOFO i samarbeid med blant andre SSP, Læringsdagene for voksne i Sarpsborg.

Av Tora Herud, 21. september 2012

Kari Sørgaard. (Foto TH)

Kari Sørgaard. (Foto TH)

– Læring er viktig for å kunne være en aktiv medarbeider. Det er dessuten stadige omstillinger i arbeidslivet, det er slik det er, og da er det viktig å møte nye utfordringer med oppdatert kunnskap, sier Kari Sørgaard