Seniorer om seniorer

Alder er en dårlig indikator på både funksjon og helse

- Hva innebærer det å bli en eldre person og hvem er de eldre, spør Linn-Heidi Lunde, psykologspesialist og forsker på rus, i sitt foredrag «Aldring og mangfold» i serien «Seniorer om seniorer».

Av Tora Herud, 15. juni 2018

Linn-Heidi Lunde snakker om både den eldre selv og samfunnet. (Foto Dag W. Grundseth)

Linn-Heidi Lunde snakker om både den eldre selv og samfunnet. (Foto Dag W. Grundseth)

Til daglig arbeider Lunde på avdeling for rusmedisin, blant annet med eldre og alkohol, ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Foredraget hun holder her, har bakgrunn i bøkene hun har skrevet: «Alder ingen hindring – Vekst og utvikling hele livet» og «Myter om aldring». Hør foredraget her.

I intervjuet «Eldre – ikke slik du tror» snakker hun om den første boka.

Intervjuet «Eldres arbeidsinnsats er nødvendig for samfunnsmaskineriet» handler om den siste boka.