Aldring og helse

Alder er Ingen sykdom

- Helse er viktig for å kunne stå lenge i arbeid, viktigere enn alder. Men mange henger seg mer opp i alderssvekkelse enn helse, sier Per Erik Solem, forsker i Nova.

Av Tora Herud, 11. desember 2012

Per Erik Solem

Per Erik Solem

– En kanadisk undersøkelse viste at når problemer som gjorde det tyngre å greie jobben ble oppfattet som forårsaket av alder, gjorde man mindre for å løse problemene enn om sykdom ble oppfattet som årsaken, sier