Kommentar i Vårt Land

Alderisme er mer akseptert enn sexisme og rasisme

Vårt Land har lørdag 28. januar viet kommentaren på side 2 og 3 til alderisme.

Av Berit Solli, 30. januar 2023

“Et av stedene alderisme og aldersdiskriminering blir rapportert er i arbeidslivet, selv om holdninger er vanskelig å måle. Flere rapporter peker på at det er slik,” skriver politisk redaktør Berit Aalborg.

Og videre:

“Aldersforsker Per Erik Solem peker på at forskning fra blant annet Verdens helseorganisasjon viser at alderisme er mer akseptert enn både sexisme og rasisme. Vi har altså større aksept for nedlatende og fordomsfulle holdninger mot eldre enn mot fordommer på grunn av kjønn eller hudfarge.”

Og:

“En situasjon der alderismen kan gå over til aldersdiskriminering er ved ansettelser i arbeidslivet: Altså at en person ikke blir ansatt på grunn av alder, selv om vedkommende egentlig har både mer erfaring, kvalifikasjoner og utdanning.”

Les kommentaren selv her.

bilde av papiravis
Alderisme i arbeidslivet var tema i den kristne dagsavisen Vårt Land lørdag 28. januar. (faksimile)

Les mer om kvinner og alderisme her.

Østerud om alderisme på NRK P1+

Alderisme i Aftenposten?