Nedbemanning

Aldersdiskriminering eller aldersutstøting?

- Min erfaring er at folk sjelden sies opp, men heller dyttes ut, særlig de eldste som kan gå med AFP. De sitter løst i nedbemanninger, sier Fafo-forsker Anne Inga Hilsen.

Av Tora Herud, 20. oktober 2015

Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

– Jeg har ikke ny forskning på nedbemanning, men erfaring fra case-historier i bedrifter jeg har vært inne i og der nedbemanning var aktuelt. Det var i forbindelse med rapportene: ”Virker virkemidlene” og ”Jeg er glad i jobbe