Mangel på arbeidskraft

Aldersdiskriminering er den mest utbredte diskrimineringen

«Eldre arbeidstakere skal være i jobb i ti-femten år til. Det er svært viktig at virksomheten tar dem med på endringene,» sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Av Berit Solli, 31. mai 2022

Per Erik Solem

Forsker Per Erik Solem ved OsloMet. (Foto: OsloMet)

Anders (59) har søkt over 50 jobber som han er godt kvalifisert for, men har ennå ikke blitt innkalt til ett jobbintervju. Kan det ha med alderen hans å gjøre?

«Han kan være utsatt for alderisme, fordi mange i 50-årene opplever det samme,» sier forsker Per Erik Solem ved OsloMet. Solem har skrevet en ny rapport om aldersdiskriminering på norske arbeidsplasser. Solem har på oppdrag for Senter for seniorpolitikk laget en ny rapport om hvordan ståa er med aldersdiskriminering i norsk arbeidsliv. Finn rapporten her. Senter for seniorpolitikk presenterer rapporten på seminar tirsdag 31. mai.

Internasjonal forskning viser at aldersdiskriminering er mer utbredt enn både kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering.

Yrkesaktive over 60 år opplever å ikke få være med når virksomheten skal innføre ny teknologi og arbeidsformer.

Hver femte

Av yrkesaktive over 50 år svarer hver femte (21 prosent) at de har opplevd at det foregår diskriminering i arbeidslivet på grunn av alder. Blant yrkesaktive over 60 har nesten en av ti opplevd aldersdiskriminering direkte på seg selv. Det siste tiåret ser vi en økning i andel av 60-åringer som selv har opplevd å bli diskriminert på grunn av alder i arbeidslivet.

Når forskerne spør mer spesifikt, svarer flere arbeidstakere at de har opplevd at aldersdiskriminering foregår. Over halvparten (54 prosent) svarer at yngre blir foretrukket når virksomheten skal innføre ny teknologi eller nye arbeidsmåter. 30 prosent sier at virksomhetene forbigår eldre ved forfremmelser og intern rekruttering.

Når det gjelder seg selv svarer fem prosent av respondentene i femtiårene og åtte prosent av de yrkesaktive i sekstiårene at de selv har opplevd å bli diskriminert på jobb de siste to årene. Kvinner i femtiårene opplever diskriminering dobbelt så ofte som menn. Etter 60 blir kjønnsforskjellene mindre.

«Ledere sløser når de behandler folk dårligere fordi de er eldre, istedenfor å se på deres kompetanse,» sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Se også notat om hvorfor ledere er skeptiske til å ansette 60-åringer.

Les mer her: Skevik Grødems lesetips om diskriminering

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Berit Solli på 97070657, eller direktør Kari Østerud på 93480199, eller forsker Per Erik Solem på 93833384,

Alderisme og aldersdiskriminering – en samfunnsutfordring

Fakta

Senter for seniorpolitikk er et kunnskapssenter eid av 30 organisasjoner i arbeidslivet.

Senteret jobber for at flest mulig skal kunne og ville jobbe lengst mulig.