Kommunikasjonsbransjen

Aldersmangfold handler om kompetanse

«Mange sjefer ansetter stort sett bare folk som er yngre enn dem selv. Dette alderstaket rammer, også i kommunikasjonsbransjen, og det må vi tørre å snakke om,» skriver kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE.

Av Berit Solli, 22. mars 2023

Bjørn Lyster

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE skriver om at aldersmangfold handler om avdelingens behov for ulik kompetanse. (Foto: UNE)

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster (63) i Utlendingsnemnda (UNE) har fått mange reaksjoner på innlegget sitt på bransjenettstedet kommunikasjon.no.

«Jeg har fått masse respons! Jeg har tydeligvis truffet en nerve,» sier han til seniorpolitikk.no.

Ulike typer kompetanse

Lyster mener aldersmangfold handler om mye mer enn å unngå aldersdiskriminering. Det handler minst like mye om at man i en avdeling trenger folk som representerer ulik type kompetanse.

«Jeg vil bevisstgjøre på at å ha eldre ansatte ikke er noe man gjør bare for å ivareta folk. Det handler faktisk om kompetanse og det å være et kompetent arbeidsfellesskap. Innen kommunikasjon er det spesielt viktig,» sier Lyster.

Han påpeker at medievaner og ulike kanaler er i en så rivende utvikling, og at det er økende forskjell på hvordan folk bruker ulike medier. Så når man jobber for en virksomhet med veldig ulike målgrupper, trenger kommunikasjonsavdelingen spredning i alder.

«Samspillet mellom mennesker og teknologi forandrer seg, og det forandrer seg på ulike måter i forskjellige befolkningsgrupper. Så her i UNE har vi satt sammen et team i kommunikasjonsavdelingen av folk med ulike nettverk av folk som bruker medier ulikt,» sier han.

Se for øvrig Senter for seniorpolitikks rapport om og film fra debatt om alder i mediebransjen her.

Les Lysters innlegg hos kommunikasjon.no her.

Trenger vi aldersmangfold?