Panelundersøkelsen om arbeid og pensjonering 2009

Aldri for sent å lære

Mulighet for ny læring og nye arbeidsoppgaver, og å føle seg verdsatt, betyr mye for om seniorer fortsetter i jobben en stund til eller om de slutter. – Dette er noe ledere har muligheter for å gjøre noe med, sier direktør Erik Dalen i Synovate om en ny undersøkelse.

Av seniorpolitikk, 17. februar 2010

Fra venstre: Forsker Per Erik Solem

Fra venstre: Forsker Per Erik Solem

Venner og nærmeste families holdninger og arbeidsgiveres holdninger betyr mye for om man fortsetter. Det viser den nye undersøkelsen Synovate har utført for Senter for seniorpolitikk (SSP). ”Panelundersøkelsen om arbeid og pensjonering” er målt blant de samme personene i 2007 og 2009, og inngår som en del av Vinn Vinn-kampanjen. – Forskjellen i atferd og holdninger belyser spørsmålene om seniorpolitikk på en ny måte. Undersøkelsen skiller mellom dem som har gått av i to-årsperioden og dem som har fortsatt i jobb, sier direktør Erik Dalen i Synovate. Livslang læring- Hvor mye betyr det å få mulighet for å lære nye ting på jobben?- Det betyr åpenbart mye. Det er interessant å se at andelene som i 2007 opplevde å få lære noe nytt, og som fikk nye arbeidsoppgaver, er høyere blant dem som fortsatt er i arbeid i 2009, enn blant dem som har gått ut av arbeidslivet. Dette kan være en indikasjon på hva som kan være viktige signaler fra arbeidsgivere for å få seniorer til å fortsette lengre i jobb, sier Erik Dalen. – Det ser ut til å være større virkninger av å tilføre positive faktorer som læringsmuligheter enn av å fjerne negative faktorer som ensformig arbeid. Dette peker på betydningen av å gi seniorene utviklingsmuligheter, sier forsker Per Erik Solem i NOVA. Det er de eldste som oftest svarer at de ikke får lære nye ting. Dette varierer fra 16 prosent blant de i aldersgruppen 59-61 år og til 20 prosent blant de som nå er 65-67 år. I den yngste gruppen oppgir 34 prosent at de har liten eller slett ingen mulighet til å få nye arbeidsoppgaver dersom de ønsker det, mens det i den eldste gruppen er 41 prosent. Andelen blant de eldste har hatt en svak økning siden 2007. Viktig å føle seg ønsket- Hvor mye betyr det å bli verdsatt og etterspurt i jobben?- Det betyr mye for en arbeidstaker å bli verdsatt og etterspurt. Seniorer trenger kanskje mer enn noen andre tilbakemelding på den jobben de gjør, og dette er det mulig for ledere å gjøre noe med. En arbeidstaker som hører: ”Du betyr så mye, kan du tenke deg å fortsette litt til?”, vil kanskje tenke seg om flere ganger før han eller hun slutter, sier Dalen.