Kronikk hos vi.no

– Aldring er noe som helst skal foregå i det skjulte

- Mye tyder på at seniorene er sin egen verste fiende når det gjelder synet på aldring, skriver direktør Kari Østerud i vi.no.

Av Kari Østerud, 19. mars 2021

Kari østerud

Direktør Kari Østerud skriver kronikk om aldring i vi.no. (Foto: Øyvind Haug)

Les kronikken her.

«Vi skal leve lenge vi, men gamle skal vi aldri bli!»

Satt på spissen synes jeg denne sangteksten fra Halfdan Sivertsen beskriver et noe problematiske syn på det å bli gammel. Er det virkelig slik at vi som er seniorer ikke tåler å se vår egen aldring i øynene?

Mye tyder på at seniorene er sin egen verste fiende når det gjelder synet på aldring. Aldring er noe som helst skal foregå i det skjulte, og det bør ikke antydes av noen at man begynner å bli eldre. Og du verden: Det er å hjelp å få for dem som vil skjule sin egen alder!

Frustrert over politikernes omtale av bestemødre som hjelpeløse

Jeg fyller snart 60 år, og dynges ned av tilbud på anti-aldringsprodukter. Jeg loves evig ungdom og ikke minst en rynkefri og problemfri tilværelse. Det finnes til og med et produkt som kan fjerne 90 % av årsakene til aldringen! (Og, jeg tror ikke det er snakk om drap).

Lykken er å bli gammel uten at det synes. Hvorfor er det så vanskelig å akseptere at aldring er en naturlig del av livet?

Handler det om at mange eldre egentlig forsøker å flykte fra alderen sin, og at vi som samfunn har et litt forskrudd syn på det å bli gammel? Selv statsminister Erna Solberg som nylig fylte 60 år, har problemer med å akseptere sin egen alder. I intervjuer hun gav i den forbindelse, var hun raskt ute med å understreke at hun følte seg som en 40-åring. Og de som kommenterte Ernas jubileum sa alle sammen det var jammen vanskelig å tro at hun var hele 60 år. Hun som har så høy arbeidskapasitet, og er så oppegående, aktiv og vital!

Erna er en typisk 60-åring

Ærlig talt dere – Erna er faktisk en typisk 60-åring: Arbeidsom, vital og oppegående. Faktum er at disse spreke 60-åringene finnes i hopetall, og det er egentlig en ganske hverdagslig sak. En nylig publisert forskningsrapport fra Sverige konkluderer med at 70 er det nye 50. Dagens 70-åringer er mer aktive og friske enn noen gang før. Den såkalte H70-studien har undersøkt aldring siden 1971. Gjennom tiårene har forskerne bygget opp en gedigen kunnskapsbank om hvordan aldringen har forandret seg i Sverige de siste femti årene:

  • Siden 1970-tallet har det skjedd dramatiske forbedringer av eldres helse og evner innen en rekke områder. Blant annet har kognitiv og fysisk funksjon, lungefunksjon, hørsel og velbehag blitt vesentlig forbedret.
  • Forekomsten av sykdommer som depresjon, demens og hjerte- og karsykdommer har gått betydelig ned.
  • Motstandskraften mot sykdommer hos eldre har forbedret seg betraktelig.

– Forakten for gamle damer tyter ut

Mange av oss blir eldgamle

Forbedringene har skjedd i alle grupper. Og, dette gjelder for 70-åringene! Da står det i hvert fall ikke dårligere til med 60-åringene.

På tross av dette uomtvistelige faktum, fortsetter vi å assosiere begrepet eldre med noe stakkarslig og hjelpeløst. Aldring er ingen sykdom, men en helt naturlig prosess som består av både reduksjon og vekst. Vi eldes sakte men sikkert; rett og slett fordi vi hvert år blir ett år eldre!

Levealderstatistikken tilsier at mange av oss bør ta høyde for å bli eldgamle. En god start på aldringsprosessen kan jo være å akseptere seg selv som et aldrende menneske. Det er mange ting som blir bedre med årene, og dette bekreftes av nyere forskning fra Danmark. De lykkeligste danskene er de som har fylt 60 år, og jeg ser ikke bort ifra at det er sånn i Norge også. Vi som fyller 60 i år kan jo begynne med å si: «Jo takk, det er helt fint å bli 60 år, og jeg føler meg ikke som noe annet enn meg selv!»

Og Halvdan Sivertsen tok feil: Skal vi leve lenge, må vi også akseptere å bli gamle.

Kan 60-åringer bli bedre på følelser?