Norsk seniorpolitisk barometer

Aldring på godt og vondt

- Det har vært liten endring når det gjelder diskriminering av eldre i arbeidslivet, sier Per Erik Solem, forsker i Nova, som analyserer Norsk seniorpolitisk barometer hvert år. Han mener aldersdiskriminering gir seg størst utslag ved at ledere nøler med

Av Tora Herud, 16. oktober 2012

Per Erik Solem

Per Erik Solem

– Negative oppfatninger om aldring ligger dypt forankret i vår kultur, kanskje mer eller mindre i alle kulturer. Alder og aldring gir helst negative assosiasjoner, det regnes ikke som noe bra. Det synes ikke å være noen bedring i s&aring