Langvakter

Alle er fornøyd

- Langturnus fungerer kjempebra for meg og jeg kan tenke meg å fortsette med det, sier omsorgsarbeider Brita Stjern (51) ved Steinkjer sykehjem. seniorpolitikk.no skrev om det to år lange prosjektet med utprøving av lange vakter i fjor vår. Nå er det eval

Av Tora Herud, 26. mars 2014

Steinkjer sykehjem. (Foto TH)

Steinkjer sykehjem. (Foto TH)

Stjern har i utgangspunktet en arbeidsavtale om 30 prosents fast stilling med arbeid annenhver helg. I tillegg fylte hun på med ekstravakter. I prosjektet med utprøving av langturnus forpliktet hun seg til 80,5 prosent stilling. ”…deilig på alle måter”, beskrev hun arbeidstiden som, da seniorpolitikk.no møtte henne i fjor vår. – Jeg er blitt spurt om jeg kan tenke meg å fortsette med langturnus og har sagt ja, sier hun. Arbeidsdagen starter klokka 8 om morgenen og varer til klokka 20.15. Pleierne jobber fire dager i strekk, deretter har de en uke fri. Så jobber de tre dager i strekk og har en ny uke fri, før de igjen skal jobbe fire dager. Og slik fortsetter det.- Jeg har barnebarn i Tønsberg og synes det er fint å kunne reise oftere dit, når jeg har fri, sier Brita Stjern. Hennes inntrykk er at de yngre med barn også trives med denne arbeidstiden.- Vi jobber på en helt annen måte enn før og stresser ikke med noen ting. Det skaper ro for brukerne. De samme pleierne er der når de våkner om morgenen og når de legger seg om kvelden. Og de pårørende er også fornøyd, sier hun.- Alle vil fortsette- De 18 ansatte som har deltatt i det to-årige prosjektet med utprøving av lange vakter, er fornøyd. Og det til tross for at de nå jobber flere timer i helgene enn før, sier prosjektleder Anne Grete Høy ved Steinkjer sykehjem.Nå er prosjektet evaluert, men rapporten er ikke klar før 31. mars.- Alle de ansatte vil gjerne fortsette med dette. Det er mer forutsigbart når de skal jobbe, og de fleste har større stillingsprosent enn tidligere. I tillegg til 80,5 prosents stilling tar noen en ekstravakt i ny og ne, sier Anne Grete Høy.Færre er syke- Antall ansatte som har blitt syke har gått ned 2012 til 2013, særlig korttidssykefraværet, fortsetter hun. De ansatte opplever mer kontinuitet i arbeidet, og de eldre, særlig de demente, blir roligere.- Vaktskiftene tok mye tid før, både med forberedelse og gjennomføring. Pleierne observerer dessuten på en annen måte når de er på jobb hele dagen. De får mer tid til å lese aviser, strikke og annen egentid med hver enkelt bruker, sier Anne Grete Høy.Prosjekt ”Muligheter og begrensninger – redusert deltid”Ble startet på grunn av høy andel deltidsstillinger og ønske fra ansatte om stillingsutvidelse, ønske fra brukerne om færre tjenesteytere og ønske om å være en attraktiv arbeidsgiver.Omfatter en avdeling for demente med 6 plasser, og en vanlig sykehjemsavdeling med 8 plasser. 18 pleiere deltar i prosjektet.Arbeidsdagen starter klokka 8 om morgenen og varer til klokka 20.15. Pleierne jobber fire dager i strekk, deretter har de en uke fri. Så jobber de tre dager i strekk og har en ny uke fri, før de igjen skal jobbe fire dager. Og slik fortsetter det. Nattevaktene jobber fra kokka 20 om kvelden til klokka 8.15 om morgenen.