9 spørsmål om seniorpolitikk

Alltid på vakt

Hanne Luthen (54), regiondirektør i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Av Tora Herud, 20. mai 2010

-Verdsett medsrbeidere for det de gjør

-Verdsett medsrbeidere for det de gjør

1. Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for 7-8 år siden, og hva tror du evt. er årsaken til det?- Jeg tror vi er mer bevisst nå enn før, men det gjelder egentlig alle aldersgrupper. En grunn til det er at SSP har markedsført – og satt seniorpolitikk på dagsorden i mediene. Det andre er at mediene skriver om befolkningsutviklingen i Europa, om at det blir færre unge og flere eldre årene som kommer. 2. Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning?- Mangfold gjør det morsommere på jobben og er mer enn alder. Et arbeidsmiljø med bare unge eller bare eldre gir fortere en ensidig kultur. 3. Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger?- Det har jeg tenkt mye på. Jeg var først leder for 43 personer, da jeg oppdaget at nesten 15 av dem kunne finne på å gå av med pensjon samtidig. Hva skal vi gjøre, noen må jobbe lenger, tenkte jeg. Det viktigste at jeg som leder viser at jeg verdsetter medarbeiderne mine, og da snakker jeg om litt oftere enn når de fyller 50 og 60 år. Jeg må spørre den enkelte om hva vi kan gjøre for å få han eller hun til å fortsette. Si: Vi trenger ditt hode og din tid. Verdsett medarbeidere for det de gjør, ikke på grunn av alder. Jeg tror på det individuelle og har liten tro på tiltak rettet mot grupper av seniorer. Lærerne for eksempel går i for stor grad av tidlig og tar for ofte AFP. 4. Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha?- Det er ingen standard for det, men de har en realkompetanse uten like. Seniorer kan ha vært gjennom mange omstillinger. De mest erfarne forstår hvorfor tingene skjer og diskusjonene kommer, vet at slik er arbeidslivet. 5. Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere?- Vi bruker så mye tid på jobben at hvis du vil arbeide lenge, må du sikre deg at det du skal drive med er spennende. Samtidig må ikke jobben ta all tid, det er også viktig å balansere med fritid. 6. Hvor lett tror du det er for en person over 55 år å få seg ny jobb?- Det er veldig bransjeavhengig. Ungdom settes høyt noen steder, hos oss er det motsatt. Erfaring teller. Men noen vil tenke at eldre er ”satt”, så jeg tror nok at 55-åringen må innse at det er nødvendig å gjøre seg litt ekstra lekker. Lederne må gå inn på fakta om den enkelte i en søknadsprosess og tenke over om minst 12 års ansettelse er viktig eller ikke. 7. Hvilke råd ville du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp?- De samme rådene som jeg gir til unge nieser og nevøer som søker jobb. Finn ut hvem som mottar søknaden. Ring denne personen, men ikke mas, så vet vedkommende litt mer om deg senere i prosessen. Framhev også andre sider ved deg selv enn de rent formelle som gjelder utdanning og yrkeserfaring. 8.Hvor viktig er det å ha forventninger til- og stille krav til seniorer i arbeidslivet?- Jeg synes ikke noe om å forholde meg til seniorer som en gruppe som skal behandles spesielt. Samtidig har jeg en grunnleggende tanke om at jeg som leder må anstrenge meg for å beholde folk. Nå er jeg leder for 63 forskjellige personer i Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, og de fortjener forskjellig tilnærming. 9. Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere?- Ledere må være på alerten. Som arbeidsgivere må de også gjøre seg litt lekre, og være opptatt av hvordan de skal få ansatte til å fortsette. De må vise hver enkelt ansatt hva de ønsker, for det er det lederen gjør i praksis som betyr noe.