Pensjon

Åpner for endringer av hensyn til de unge

- Pensjonsordningen i offentlig sektor er veldig god for dagens seniorer, men den er neppe like god for dagens unge ansatte i blant annet kommune-Norge, sier en av Fagforbundets rådgivere i pensjonsspørsmål.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 24. februar 2016

Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag

Steinar Fuglevaag er spesialrådgiver i det største fagforbundet i Norge og regnes som en av tallknuserne som får en viktig rolle når det blir en ny styrkeprøve om prinsippene i pensjonsordningen i offentlig sektor. – Alt for tidlig å si. Målet er jo at vi skal få så få tapere som mulig. Mer det er klart at pensjonsordningen må være tilpasset også behovene hos de unge arbeidstakerne, også hos oss. Og det skal vi greie, sier Fuglevaag og kollega Geirmund Jor.En varslet omkampPensjonsordningen i offentlig sektor kommer i støpeskjeen. Det følger av pensjonsforliket i 2005 samt at hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden fikk gjennomslag for å opprettholde det gamle systemet i offentlig sektor under en stor runde i 2008.Senere kom den nye folketrygden fra 1. januar 2011 samt reformen som gir mange ansatte i privat sektor anledning til å gå av tidlig, men fortsatt jobbe mens de tar ut pensjon.Startskuddet for tautrekningen gikk tidligere i vinter da en arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet fremla rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor».Arbeidsgruppen tar til orde for en omlegging av pensjonsordningen også i offentlig sektor.Det er prinsippene i den nye folketrygden som bør få gjennomslag også i offentlig sektor. Det er også samfunnsøkonomisk fornuftig å legge opp til pensjonsordninger i begge deler av arbeidslivet som ligner på hverandre, mener arbeidsgruppen.Enklere å skifte jobbEt av målene er blant annet å gjøre det enklere å skifte jobb mellom privat og offentlig sektor uten å tape betydelige beløp i form av lavere pensjon ved å gå over fra offentlig til privat sektor sent i yrkeskarrieren.Et annet siktemål er å endre systemet i offentlig sektor slik at det blir mer lønnsomt å jobbe lenger også i denne delen av norsk økonomi.Arbeidsgruppen framholder at dagens ordning er mindre gunstig for yngre ansatte, som må belage seg på at den såkalte levealdersjusteringen rammer deres årlige fremtidige pensjonsinntekt.Nå ruster de store fagforbundene seg til styrkeprøven.Slitne medlemmer- Hva blir noe av det viktige for Fagforbundet?- Våre medlemmer må ha en anstendig inntekt når de blir pensjonister. Det gjelder ikke minst også for våre unge medlemmer. Det krever at pensjonsordningene også i fremtiden blir gode. Vi ser at det er viktig for samfunnet å få yrkesaktive til å stå lenger i jobb, men vi må jo ha en ordning som gjør ansatte i offentlig sektor i stand til å gå av tidlig, hvis helsen tilsier det, sier Fuglevaag.- Bør ikke pensjonsordningen i offentlig sektor bli som i privat sektor?- Vi ser fordelene med en harmonisering, men hva betyr egentlig dette? Skal vi få en pensjonsordning i stat og kommune som harmoniserer nedover, altså slik at pensjonsordningene i offentlig sektor blir sammenlignbare med private ordninger som egentlig er for dårlige? Og det for offentlig ansatte som ofte ligger på lavere lønnsnivåer enn kolleger i privat sektor? Det kan ikke være veien å gå, mener Fuglevaag.AFP-endringI Fagforbundet er man opptatt av å beholde en form for AFP i offentlig sektor som gir ansatte på golvet i blant annet kommunene en reell mulighet til å gå av tidlig. Sporene fra privat AFP skremmer mange i et forbund som har titusener av deltidsansatte som medlemmer, mange av dem kvinner med lav inntekt gjennom arbeidslivet.- Levealdersjusteringen har gjennomslag også i offentlig sektor. Hva kan dere gjøre med det?- Fagforbundet har utallige medlemmer som jobber som renholdere, helsearbeidere og i tunge yrker. De sliter kroppen i stykker gjennom et langt arbeidsliv. Det kan være krevende for dem å kompensere for levealdersjusteringen med stadig å jobbe lenger. Økt levealder avdekker forskjellene mellom ulike grupper, eller klasser, om du vil, sier Fuglevaag.- Har norsk økonomi i lengden råd til dagens gode pensjonsordning i offentlig sektor?- En god pensjonsordning er viktig for å skape stabile forhold og rekruttering til offentlig sektor. Pensjon skaper forutsigbarhet. Det er viktig for hele samfunnet, sier Fuglevaag.

Fakta

Fagforbundet er opptatt av å beholde en form for AFP i offentlig sektor som gir ansatte på golvet i blant annet kommunene en reell mulighet til å gå av tidlig.