Likestilling og diskriminering

Arbeid – en viktig del av livet

- Arbeid er det vi har utdannet oss til, noe vi har interesse for, og som har gjort oss til dem vi er, sier professor i psykologi ved NTNU, Ivar Bjørgen (75). Nylig innledet han om betydningen av arbeid for eldre, for Brukerutvalget hos LDO.

Av Tora Herud, 28. september 2010

Professor i psykologi ved NTNU

Professor i psykologi ved NTNU

Brukerutvalget hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal være et tverrfaglig utvalg for samarbeid og erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige organisasjoner. I tillegg skal utvalget kunne bidra med innspill til ombudets pådriverarbeid. Formålet med utvalget er å styrke ombudets kunnskap om aktuelle problemstillinger og tendenser.Hvilket yrke har du?- Det er frustrerende å bli pensjonert og plutselig miste sin identitet, sier Ivar Bjørgen. For å illustrere dette brukte han eksempler fra Trondheim, der Adresseavisen daglig har spalten ”Fem på gaten”, der de stiller et aktuelt spørsmål til forbipasserende. – I tillegg spør de om hvilket yrke du har. Noen blir karakterisert som pensjonister, men hva er det? Da jeg nylig hadde trøbbel med bilen og ringte verkstedet, sa de at de kunne sende en pensjonist. Han som kom hadde, i tillegg til kunnskap om biler, mer enn 40 års erfaring med mennesker, noe som var godt for meg akkurat da, sier han.Erfaring teller medIvar Bjørgen bruker lesing som eksempel på hvordan mennesker skaffer seg erfaring. At vi starter med å se hver enkelt bokstav, deretter oppfatter vi ord eller flere ord sammen som et mønster. Etter som vi får mer og mer erfaring med å lese, blir vi mer effektive lesere.- Lesing starter i høyre hemisfære og flyttes gradvis over til venstre hemisfære. Det skjer en automatisering, og vi trenger ikke tenke så mye rundt selve lesingen, men kan konsentrere oss om det vi leser, sier han, og minner om at det fins både briller og høreapparater dersom syn eller hørsel blir svakere.Fly trygt med en seniorAt syn eller hørsel svekkes er dessuten ikke noe som skjer ved en bestemt alder. Ivar Bjørgen er lite begeistret for aldersgrenser i arbeidslivet, og han rister på hodet av at det til og med for lekdommere i retten, er satt en aldersgrense på 70 år. – Jeg opplevde nylig en flyver som sa: ”I dag kan dere fly helt trygt, for i dag flyr dere med en senior”. Taper samfunnet noe på at mennesker ikke får fortsette i arbeid? spør han.Arbeid er aktivitet- Arbeid er en aktivitet som er vanskelig å erstatte, sier Ivar Bjørgen. Han forklarer at det er gjort forsøk med rotter som er 70 rotteår gamle, og som, dersom de får lov til å være fysisk og psykisk aktive, danner nye hjerneceller. Men variasjon i utfordringene er viktig for at dette skal skje.- Pensjon gir trygghet, men ingen må spares mot utfordringer. Å bevare arbeidet er viktig for god helse og videre utvikling, sier han og viser til et land som New Zealand og som han mener vi bør sammenligne oss med. Landet var det første i verden i 1893, da det fikk stemmerett for kvinner.- I 2000 fjernet New Zealand alle aldersgrenser i arbeidslivet og ingen savner dem. Alle får pensjon fra fylte 65 år, men kan fortsette i arbeid dersom de ønsker det. Det må være en demokratisk rett å få fortsette i arbeid, sier Ivar Bjørgen.FAKTA: Brukerutvalget 2010-2011