Seniorsaken 10 år

arbeid som virkelig betyr noe

- Det viktigste for oss har vært mangelen på sykehjemsplasser, påvirke samfunnets holdning til eldre og at vi som er 50+ snakker om oss som ”vi” og ikke ”de”, sier Tore Henning Larsen (61), konstituert daglig leder i Seniorsaken, som feirer 10 år i dag.

Av Tora Herud, 21. mai 2012

Seniorenes vaktbikkje

Seniorenes vaktbikkje

Seniorsaken så dagens lys 21. mai 2002 på kjøkkenbenken hos Ruth og Rolv Wesenlund, med Svein Ribe Andersen, Kalle Lisberg, Thor Bjørn Lie, Tore Henning Larsen og Mette Janson som fødselshjelpere. I dag har organisasjonen 15.000 betalende medlemmer og lokallag fra Harstad i nord til Kristiansand i sør.Fram mot valget  i 2013 vil Seniorsaken samle 100.000 underskrifter og overlevere dem på Løvebakken. -Kravet vårt fram mot valget i 2013 er at den dagen du har behov for en sykehjemsplass, skal du få det. 90 prosent av alle henvendelsene vi får handler om rettigheter når eldre blir syke, sier Larsen, som selv hadde en pleietrengende mor da organisasjonen ble startet. Wesenlund hadde skrevet boka ”Det nye livet”, om arbeidsliv, familieliv, kjærlighetsliv, det glemte markedet og det gode livet for dem over 50, men også om roller og verdier som knyttes til det å være senior.- Kampen for yrkesdeltakelse og seniorøkonomi er viktig. Datostempling hører hjemme i frysedisken, ikke i arbeidslivet, sier han.- Senior, en hedersbetegnelse- Seniorsaken var lenge preget av å være en organisasjon under oppbygging, og vi brukte for mye tid på interne forhold. Nå er økonomien for første gang bra. Medlemsmassen består av godt voksne fra 55+, og det typiske medlemmet er en godt voksen, samfunnsbevisst og aktiv kvinne. Men vi skulle gjerne hatt flere mannlige medlemmer, sier Tore Henning Larsen, som mener “senior” er en hedersbetegnelse.- Det er viktig å endre holdningene til aldring i samfunnet. Godt voksne, kjente mennesker med styreleder Harry Martin Svabø i spissen har gitt en god ballast til dette arbeidet. Vi eldes på en litt annen måte nå enn tidligere. Min far gikk i hatt og frakk, jeg kler meg litt annerledes. Vi kommuniserer også på en helt annen måte nå enn før, sier han, og viser til at Seniorsaken er på Facebook og at alle nye medlemmer er på nett.Seniorsakens verdigrunnlagSeniorsaken er ifølge vedtektene en religions- og livssynsmessig og partipolitisk nøytral, ikke-kommersiell interesseorganisasjon. Arbeidet skjer på følegende verdigrunnlag:Menneskenes rettigheter er de samme i alle livets faser. Alder skal ikke være diskriminerende.Alle mennesker, uansett alder, skal vises respekt og verdighet, og skal ved behov få nødvendig behandling, pleie og omsorg.Alle seniorer skal – uansett helsetilstand – ha rett og mulighet til å bestemme over egne livsvilkår.Seniorer skal kunne delta aktivt på alle områder i samfunnet, også i yrkeslivet.I det daglige foregår dette arbeidet gjennom fire ressursgrupper:Helse og omsorgJuss og økonomiInformasjon og samfunnskontaktArbeid og yrkesdiskrimineringSOS-telefonen: 22 12 18 90Over SOS-telefonen bidrar Seniorsaken til å være en vaktbikkje og å løse enkeltsaker for mennesker over 55 år, når det gjelder retten til sykehjemsplass og andre juridiske spørsmål.- Det er viktig i dagens samfunn å ta i bruk tekniske hjelpemidler på en helt annen måte enn tidligere. Det er omsider blitt tillatt å la personer med Alzheimer bruke armbånd med GPS-sender, slik kan de spores opp dersom de går seg bort. Hadde dette vært tillatt tidligere, kunne alvorlige hendelser vært unngått, sier Tore Henning Larsen og viser til NRK-programmet Brennpunkt om en mann som hadde alzheimer og ble drept av toget fordi han gikk i skinnegangen.- Togføreren er tiltalt for uaktsomt drap. Det er tragisk, men denne saken skal opp i retten. Vi må tenke nytt for finne hensiktsmessige løsninger. 68-generasjonen vil ikke finne seg i hva som helst, sier han.