Arbeidsledig

Arbeidsledig søker ny jobb

39 år etter at Rolf Hansen (56) i Bodø gikk fra ungdomsskolen til sin første jobb, er han jobbsøker på nytt. Tiden mellom søknadene fyller han med trening på helsestudio. Den neste arbeidsgiveren skal i hvert fall få en mann i form.

Av Tora Herud, 20. oktober 2010

Rolf Hansen er uvant med så mye fritid. (Foto Tom Melby)

Rolf Hansen er uvant med så mye fritid. (Foto Tom Melby)

Det er gått litt over to måneder siden Rolf Hansen måtte slutte i den gamle jobben i IT-bransjen på grunn av nedbemanning. Da fikk han en sluttpakke, som består av lønn i 16 måneder og kurs og coaching i regi av bemanningsselskapet Right Management.Les også: 50-59-åringer raskest tilbake i jobbPå webinar hjemmefra- Kurset var et såkalt ”webinar” der jeg satt hjemme og hadde møter via web og telefon med kursleder i Stavanger og 4-6 deltakere andre steder i landet. Kurset gikk over to slike møter per uke i 5-6 uker. I tillegg til kurset dekker tidligere arbeidsgiver 25 timer med coach, som følger meg opp. Hun hjelper meg blant annet med å sette opp CV, noe jeg aldri har hatt behov for før, sier Hansen.Innholdet på webinaret var:IntroduksjonBevisstgjøring og kartleggingCV-utviklingMarkedsarbeid Kvalitetssikring av CVIntervju og forhandlingerPersonlighetstestKontakten med NavNav inviterte Rolf Hansen til et møte klokka ni om morgenen en måned etter at han sluttet.- Å stå i kø utenfor hos Nav minnet meg om russisk brødkø. Saksbehandleren kom kvart over ni og møtet varte i 30 minutter. Det handlet mest om mine personopplysninger, og hva de eventuelt kunne tilby, hvis det ikke gikk rette veien. Ellers foretar ikke NAV seg noe før det er gått en tre måneders tid, sier han.Men Hansen begynte å søke jobb samme dag som han fikk med beskjeden om at han måtte slutte, en måned før siste arbeidsdag.- Jeg har søkt annonserte jobber, kontaktet bedrifter og registrert CV-en min hos Nav. Jeg skal også registrere CV-en hos vikarbyråer. I tillegg har jeg begynt å trene og går på helsestudio fire dager i uken for å få tiden til gå. Ellers snakker jeg med alle jeg møter om at jeg ser etter ny jobb, men så langt er det ingen napp, sier Rolf Hansen utålmodig.- Målet er å få folk i arbeid- Vi gir arbeidssøkere veiledning ut fra den enkeltes situasjon, der de er, og i forhold til arbeidsmarkedet. Seniorer har de samme rettighetene og pliktene som andre, sier May Britt Christoffersen, seksjonssjef i NAV fagstab tjenester.NAV har en egen side for arbeidssøkere på nav.no, der det blant annet er oversikt over ledige jobber i hele landet, jobbsøkertips, informasjon om rettigheter og selvbetjeningstjenester for skjemaer.- De som henvender seg til NAV-kontoret får først en avklaring av sin situasjon av vertene/veilederne i publikumsmottaket. Der kan de også få hjelp til å bruke nav.no og finne riktige skjemaer. Dersom det er behov, kan den enkelte også få en samtale med en veileder i et samtalerom, sier Christoffersen.Yrkesaktiviteten skal forlengesChristoffersen minner om NAVs rolle i forbindelse med at delmål 3 er videreført i den nye IA-avtalen. Den lyder slik: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”. – NAVs arbeidslivssentre har en særskilt oppgave gjennom å være i kontakt med arbeidsgivere og tillitsvalgte i virksomheter som er IA-virksomheter, sier hun.Når seniorer søker jobb- Er det er noe ledere bør være spesielt oppmerksomme på når de får henvendelser fra eldre arbeidssøkere?- Jeg vil si at en leder bør være opptatt av søkerens kompetanse og at vedkommende har vært lenge i arbeidslivet. Det er trolig en stabil arbeidstaker med lavt fravær og som er lojal. Lederen bør være mer opptatt av kompetanse enn alder. Hvis arbeidsplassen er en IA-virksomhet, skal hun eller han også ha med seniorperspektivet, sier hun.Krav til arbeidssøkereArbeidsledige kan ha rett til dagpenger fra fylte 62 år og til de fyller 64 år. Folketrygdloven sier at det også kan ytes dagpenger til arbeidsledige fra fylte 64 år og uavbrutt fram til fylte 67 år, men denne ordningen foreslår regjeringen å fjerne fra 1. januar 2011, og begrunnelsen er: ”Eldre bør ikke gjennom særregler stimuleres til å tilpasse seg passive ytelser før pensjoneringsalder”. Det er foreslått en overgangsordning på et år for personer som er 63 år og mottar dagpenger.- Det er ingen aktivitetskrav i aldersgruppen 64 til 67 år ut over det som er vanlig for andre aldersgrupper. Den som mottar dagpenger skal drive aktiv arbeidssøking, eller annen aktivitet for å komme i arbeid. Hvis du ønsker bistand til å komme i arbeid kan du melde deg for NAV, og du får den hjelpen som du og NAV blir enige om at du trenger. Målet er å få folk i arbeid, sier May Britt Christoffersen.