Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Sverige:

Arbeidslysten øker med karriereveiledning midt i livet

Vil du jobbe til du fyller 70 og fortsette å stortrives på jobben? Stopp opp og tenk gjennom hva du vil allerede når du fyller 50, skriver det svenske tidsskriftet Arbetsliv.

Av Tora Herud, 24.08.2017 11:04

Arbeidslysten øker med karriereveiledning midt i livet
Karrieren kan modelleres, mener forskere ved Sahlgrenske universitetssykehuset i Gøteborg. (Illustrasjonsfoto Scanpix) s

Med flere eldre i arbeidslivet og diskusjoner om å høyne pensjonsalderen i Sverige, er det viktig å forstå hvorfor de eldre selv ønsker å fortsette etter pensjonsalder, mener forskere bak en undersøkelse ved Sahlgrenske universitetssykehus i Gøteborg. 43 personer i ulike yrker i alderen 69-75 år og som jobbet minst halvtid, ble intervjuet.
Felles for de spurte var at de allerede i 50-årsalderen begynte å gjøre endringer og omstille sine yrkesliv. Noen tok videreutdanning, andre fikk endret arbeidstid eller fikk tilpasset arbeidsoppgavene etter egne ønsker og behov.
Undersøkelsen hadde som mål å undersøke forhold og strategier som omgir et lengre arbeidsliv. Forskerne Kerstin Wentz og Kristina Gyllensten avslutter rapporten «Att modellera karriären – En idealisk arbetssituation i åldern 69-75 år» fra februar 2016 slik:
«Deltakerne i studien viste seg å ha store psykologiske ressurser og god forståelse for behovet for mellommenneskelig støtte. Resultatet innebærer at samfunnet må gjøre det lettere å modellere og skape en yrkeskarriere også gjennom at arbeidsvilkårene kan forsterke psykologiske ressurser slik som positiv affekt, kontinuerlig læring gjennom arbeidslivet og balanse mellom arbeide, familieliv og fritidsinteresser».