Sverige

Arbeidslysten øker med karriereveiledning midt i livet

Vil du jobbe til du fyller 70 og fortsette å stortrives på jobben? Stopp opp og tenk gjennom hva du vil allerede når du fyller 50, skriver det svenske tidsskriftet Arbetsliv.

Av Tora Herud, 24. august 2017

Karrieren kan modelleres

Karrieren kan modelleres, mener forskere ved Sahlgrenske universitetssykehuset i Gøteborg. (Illustrasjonsfoto Scanpix

Med flere eldre i arbeidslivet og diskusjoner om å høyne pensjonsalderen i Sverige, er det viktig å forstå hvorfor de eldre selv ønsker å fortsette etter pensjonsalder, mener forskere bak en undersøkelse ved Sahlgrenske universitetssykehus i Gøteborg.

43 personer i ulike yrker i alderen 69-75 år og som jobbet minst halvtid, ble intervjuet.

Felles for de spurte var at de allerede i 50-årsalderen begynte å gjøre endringer og omstille sine yrkesliv. Noen tok videreutdanning, andre fikk endret arbeidstid eller fikk tilpasset arbeidsoppgavene etter egne ønsker og behov.

Undersøkelsen hadde som mål å undersøke forhold og strategier som omgir et lengre arbeidsliv. Forskerne Kerstin Wentz og Kristina Gyllensten avslutter rapporten «Att modellera karriären – En idealisk arbetssituation i åldern 69-75 år» fra februar 2016 slik:

«Deltakerne i studien viste seg å ha store psykologiske ressurser og god forståelse for behovet for mellommenneskelig støtte. Resultatet innebærer at samfunnet må gjøre det lettere å modellere og skape en yrkeskarriere også gjennom at arbeidsvilkårene kan forsterke psykologiske ressurser slik som positiv affekt, kontinuerlig læring gjennom arbeidslivet og balanse mellom arbeide, familieliv og fritidsinteresser».