Norsk seniorpolitisk barometer 2013

Arbeidsmiljøet betyr mest

Muligheter for nye arbeidsoppgaver, selvbestemmelse i jobben og å få større variasjon i arbeidet, er blant funnene som peker seg ut i årets seniorpolitiske barometer, ifølge Per Erik Solem, forsker i NOVA. Han analyserer barometeret for 11. året på rad.

Av Tora Herud, 31. oktober 2013

Per Erik Solem

Per Erik Solem

– De som får utvikle seg i jobben, ønsker å fortsette lenger i arbeid enn dem som ikke får denne muligheten. Jag og mas og nye krevende datasystemer er ikke noe hinder, sier Solem. Norsk seniorpolitisk barometer uføres blan