Seniorer om seniorer

Arbeidsmiljøet betyr mye for seniorpolitikken

Robert H. Salomon (73), forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Arbeidsforskningsinstituttet - AFI, snakker om arbeidsmiljø og langsiktig ledelse i sitt foredrag i serien «Seniorer om seniorer».

Av admin_senior, 29. september 2016

Robert H. Salomon mener det det er vanskelig å lykkes uten et godt arbeidsmiljø. (Foto Dag W. Grundseth)

Robert H. Salomon mener det det er vanskelig å lykkes uten et godt arbeidsmiljø. (Foto Dag W. Grundseth)

– Det er mange virkemidler i seniorpolitikken, men hvis man ikke har et godt arbeidsmiljø er det vanskelig å lykkes med de øvrige virkemidlene, sier Robert Salomon.I fjor ga han i samarbeid med kollega Hans Christoffer Aargaard Terjese

Fakta

Seniorer med høy kompetanse og lang erfaring fra seniorpolitisk arbeid foredrar om ulike temaer på dette fagfeltet.