Ny jobb 50+

Arbeidssøkere møter hindringer

12.434 personer over 50 år var registrert ledige og var arbeidssøkere i august i år. Det er 878 flere enn på samme tid i fjor, men økningen i ledigheten er likevel lavest denne aldersgruppen, ifølge Nav. Hvor mange som bare har lyst til å bytte jobb, vet ingen.

Av Tora Herud, 4. desember 2013

Ivar Romundstad fikk bare lyst til å søke ny jobb. (Foto TH)

Ivar Romundstad fikk bare lyst til å søke ny jobb. (Foto TH)

61 prosent av arbeidssøkerne over 50 år fra Navs registre i perioden juli 2010 til august 2012 gikk over i arbeid, helt eller delvis. Dette er noe høyere enn når alle aldersgrupper sees under ett, da er det 58 prosent som går over i arbeid.Ivar Romundstad (nå 58), er ikke arbeidsledig. Han søkte bare på en ny jobb han hadde lyst på. Romundstad har permisjon fra en stilling i Asker kommune fordi han er valgt opplæringsansvarlig i Fagforbundet i Akershus. Men for to år siden søkte han stillingen som fagleder for kultur i Hurum komme. Han mente seg godt kvalifisert, men ble ikke innkalt til intervju og kontaktet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Der fikk han medhold i at han var blitt diskriminert for sin alder.Han hadde vært inne på intervjuer for en tilsvarende stilling i en annen kommune og følt seg godt behandlet, selv om han ikke fikk jobben. Romundstad har utdanning både fra kulturområdet og i ledelse. I 20 år hadde han hatt ulike stillinger innen kulturfeltet og blant annet vært kultursjef i en kommune.- Aldersdiskriminering krenkerOmbudet mener at Romundstad var like godt – eller bedre kvalifisert til stillingen enn flere av de fem som ble innkalt til intervju..- Saken er et klassisk eksempel der vi klarer å bevise at det er en årsak til diskrimineringen. For å skape større bevissthet om slik aldersdiskriminering, jobber vi med tillitsvalgte i fagforeningene. Vi tilbyr kurs og driver systematisk opplæring, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et intervju seniorpolitikk.no gjorde med henne i april i år.I programmet Eldreboomen på NRK 2 i november uttalte Ørstavik seg om aldersdiskriminering på nytt.- Aldersdiskriminering i arbeidslivet er mye vanligere enn vi tror. Konsekvensene for den enkelte er ofte svært dramatiske. Det oppleves som krenkende – og dessverre også ofte skamfullt, skriver ombudet i et nyhetsbrev LDO sendte ut samme dag. Siden 2007 har ombudet hatt 700 henvendelser om aldersdiskriminering. Rundt 125 av disse var klagesaker.- Jobbmulighetene reduseres ved 50 år«Alderen er et hinder for å få ny jobb allerede ved 50 år. Det mener hver fjerde spurte i Du&jobbets undersøkelse», skriver Hans Lundgren, journalist i duochjobbet.se i Sverige. Nettmagasinet har spurt 2.000 verneombud og arbeidsmiljøansvarlige om alder kan være et hinder for å søke ny jobb. 23 prosent svarer at man begynner å bli for gammel for ny jobb ved 50 år. 30 prosent mener at alderen er et hinder ved 55 år og 20 prosent ved 60 år.Til det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene 2012, laget Du&jobbet temamagasinet «Ålder&arbete». Der sier forsker Clary Krekula at en telefonselger godt kan være for lite entusiastisk ved 38-årsalder, mens en annen på samme alder kan være for ung til å gjøre karriere i akademia. Krekula står bak rapporten «Åldersdiskriminering i svensk arbeidsliv».Norge må øke mobilitetenFolk i Norge står lenge i arbeid, lenge i samme jobb og har høy sysselsetting, men mobiliteten blant eldre arbeidstakere er lav. Det vil OECD se nærmere på, sa Hilde Olsen, seniorøkonom i OECD på et seminar i regi av SSP i høst.- På en måte er det positivt og viser at vi har gode arbeidsplasser. Men en del mennesker må likevel av ulike grunner skifte jobb – eller de har lyst til å skifte jobb. Lav mobilitet gjør dette litt vanskeligere i Norge enn i andre land. Og mobilitet blir viktigere og viktigere fordi fleksibilitet og omstillingsevne er nødvendig i arbeidsmarkedet. Utdanning blant eldre blir et viktig tema når man skal jobbe lengre, sa hun.Hilde Olsen mener en årsak til lav mobilitet kan være at folk risikerer å miste enkelte pensjonsrettigheter dersom de bytter jobb. Hun nevner også aldersdiskriminering som et hinder, og aldersgrenser som fører til at folk må slutte før de ønsker det.