Ledelse

– Arbeidstakeren, en komplisert råvare

- Når jeg snakker med HR-personell, hører jeg mye om at det er ganske komplisert å omgås arbeidstakere, sier førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved handelshøgskolen BI. Han synes rapporten ”Tid for lederskap” (Furunes og Mykletun) er interessant.

Av Tora Herud, 11. februar 2011

- Det er ikke noe galt med arbeidstakere over 60 år

- Det er ikke noe galt med arbeidstakere over 60 år

– Jeg tror ikke BI har noen kurs eller utdanninger som spesifikt ivaretar den demografiske utviklingen, ikke når det gjelder HR og ledelse av eldre arbeidstakere i hvert fall. Jeg tror dette er viktig, jeg. Det er snakk om enkeltpersoners situasjon,