Les e24 og vg

Arbeidstilsynet felt for aldersdiskriminering

"Jeg vil si det er en liten skandale," sier direktør Kari Østerud til e24. Arbeidstilsynet skal selv føre tilsyn med aldersdiskriminering, og er nå felt i Diskrimineringsnemnda.

Av Berit Solli, 22. juni 2021

Trude Vollheim portrett

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

Der er en helsesøster og ingeniør på 55 år blitt forbigått av en mannlig fysioterapeut på 30 til en inspektørstilling. Diskrimineringsnemnda slår fast at Arbeidstilsynet har diskriminert kvinnen på 55 på grunn av alder.

Det skriver e24.no og vg.no.

“Jeg hoppa litt i stolen da jeg leste vedtaket. Her er Arbeidstilsynet tatt med buksene nede, og de må betale 45.000 i oppreisning, da er det jo ikke en fillesak,” sier Kari Østerud, direktør hos Senter for seniorpolitikk til e24.

Hun utdyper at aldersdiskriminering er like forbudt som diskriminering basert på kjønn, etnistitet og seksuell orientering. Og at seniorer har vanskeligere for å få ny jobb.

“Jeg tror det handler mye om bevisstgjøring. Man må slutte å sortere arbeidssøkere etter alder. Alle arbeidsplasser trenger ansatte i ulike aldre, og når eldre søker må de få muligheten til å bli vurdert ordentlig,” sier Østerud.

Klar dom

Diskrimineringsnemnda skriver i dommen:

“Utover å avvise påstanden om diskriminering og forsikre om at alder ikke var et moment i vurderingen, gir Arbeidstilsynet ingen nevneverdig begrunnelse for innstillingen. Det vises til en «helhetsvurdering av kandidatenes totale kompetanse og erfaring, sett opp mot krav og ønsker i utlysningen». En forsikring om at diskriminering ikke har funnet sted, har imidlertid liten eller ingen bevismessig verdi. Arbeidstilsynet har etter nemndas vurdering ikke i
tilstrekkelig grad sannsynliggjort at det ikke er lagt avgjørende vekt på alder i denne saken.”

Les selv den åtte siders dommen fra Diskrimineringsnemnda her.

Arbeidstilsynet er blitt idømt en bot på 45.000 kr.

Arbeidstilsynet har etter nemndas vurdering ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at det ikke er lagt avgjørende vekt på alder i denne saken

Fra dom i Diskrimineringsnemnda i saken “A mot Arbeidstilsynet”

Teknisk Ukeblad omtalte først dommen i Diskriminseringsnemnda.

Beklager at hun opplevde diskriminering

Til seniorpolitikk.no kommenterer Arbeidstilsynet dommen i diskrimineringsnemnda i e-post:

“I Arbeidstilsynet tar vi arbeidsgiveransvaret vårt på høyeste alvor, også i rekrutteringsprosessene våre. I denne saken mente Diskrimineringsnemnda vi ikke kunne dokumentere i tilstrekkelig grad at det ikke forelå aldersdiskriminering. Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har parallelt med denne saken gått gjennom og vurdert våre interne retningslinjer for rekruttering. Vi ser alvorlig på at noen som har vært i en rekrutteringsprosess hos oss, opplever å ha blitt diskriminert,” sier fungerende avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg ved Avdeling for organisasjon i Arbeidstilsynet.  

Fakta

Diskrimineringsnemnda
Av diskrimineringsombudsloven § 1 fremgår at Diskrimineringsnemndas
virksomhet omfatter arbeidsmiljøloven kapittel 13d.
Arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd forbyr direkte og indirekte
diskriminering i arbeidslivet på grunn av alder.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet skal følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen.
Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget.