Senior + jobb = smart

Astrid Nøklebye Heiberg bytter jobb

«Det viktigste er ikke å fylle 60, 70 eller 80. Det viktige er å være 60, 70 eller 80», har direktør i SSP, Kari Østerud sagt.

Av Tora Herud, 15. april 2016

Astrid Nøklebye Heiberg (80) ble sunget bursdagssang for på seminaret. (Foto Tora Herud)

Astrid Nøklebye Heiberg (80) ble sunget bursdagssang for på seminaret. (Foto Tora Herud)

Nøkleby Heiberg er 80 år i det hun slutter som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og går over i ny jobb for Høyres partiorganisasjon. I departementet har hun blant annet jobbet med strategirapporten «Flere år – flere muligheter», som nylig ble lagt fram, og som er i tråd med gårsdagens seminar «Senior + jobb = smart». Seminaret åpnet EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeidsliv» som i Norge er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og SSP.Healthy Workplaces for All AgesOver dobbelt så mange 80+ i 2030- 15-30 år fram i tid får vi en megautfordring med mangel på arbeidskraft. I dag er det 220.000 personer over 80 år i Norge, i 2030 vil det være 455.000 personer over 80 år. Vi er nødt til å se de lange linjene, og demografien er noe av den sikreste informasjonen vi har. Å løfte yrkesdeltakelsen i aldersgruppen 62-67 år gir gode resultater. 58.000 årsverk kan frigis med å jobbe 1-2 år lenger i de neste 10 årene fra i dag. Og vi får en tilleggseffekt dersom de under 60 og de over 70 også jobber lenger, sa Terje Strøm, sjeføkonom i NyAnalyse, som samtidig la til at vi må være glad for at folk lever lenger.Transformasjonsledere lykkesHans Christoffer Aargaard Terjesen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet snakket om ledere som lykkes med å få seniorene til å fortsette lengre, om de varme, rause og inkluderende lederne. Han mener at arbeidslivet er gode på likestilling når det gjelder integrering og kjønn, og at det bare er å gjøre det samme med seniorene.- Ledere som er gode på transformasjonsledelse, er gode på seniorpolitikk, sa han. Et tema som tas opp i boka «Langsiktig ledelse – om bærekraftig aldring i arbeidslivet», skrevet av Aargaard Terjesen og forskerkollega Robert H. Salomon.Økte avgangsalderen med 3,1 årEn virksomhet med lang seniorpolitisk erfaring, er Siemens der det var vanlig å gå av tidlig med AFP.- I 2011 var gjennomsnittlig avgangsalder 62,8 år, i 2015 var den økt til 65,9 år. Gjennomsnittsalderen i Siemens har i samme tidsrom økt med 0,9 år. Den eldste ansatte hos oss er født i 1938 og har unik kompetanse, noe som nylig ga oss en ny og viktig kontrakt, sa HR-direktør i Siemens Sissel Vien. Hun ble intervjuet av seniorpolitikk.no om hva Siemens gjør i 2011: – Gull verdtSiemens var tidlig ute med å øke aldersgrensen fra 67 til 70 år, men har ikke økt den ytterligere nå.

Fakta

EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeidsliv» er i Norge et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og SSP