Holdninger til pensjonsalder

Både eldre og yngre vil jobbe lengre.

Langt flere yngre enn før sier at de ønsker å fortsette i jobb etter at de har fått rett til pensjon. Også de fleste eldre arbeidstakere stiller seg mer positive til å forlenge yrkeskarrieren.

Av seniorpolitikk, 14. mai 2008

Slik lyder noen av konklusjonene i en meningsmåling som offentliggjøres i dag. Målingen er utført av Synovate på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og viser at det har vært en vesentlig bevegelse i folks vilje til å stå i jobbDen største økningen har funnet sted i gruppen under 30 år. I denne gruppen har andelen som sier de kan tenke seg å fortsette i arbeid etter de har fått rett til pensjon, økt med 25 prosentpoeng.Også i eldre arbeidsgrupper har det vært en markant økning i viljen til å forlenge yrkeskarrieren.”I debatten  om AFP som har gått over lang tid, har det vært et betydelig fokus på at de unge må bære en stor byrde når store etterkrigskullene etter hvert går ut i pensjon. Byrden vil bare bli enda større om mange blant dem går ut tidlig. Det kan være dette som ligger til grunn for måten de yngste svarer på”; heter det i en kommentar til undersøkelsen som er utført av Karen Lillebø i Synovate.Undersøkelsen baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av personer (1000) fra 15 år og eldre Last ned undersøkelsen: Holdninger til pensjonsalder i den yrkesaktive befolkningen.