Lederne liker seniorene de har

Barometeret på Frokostradioen

Mandag morgen ble seniorrådgiver Olav Eikemo intervjuet om Norsk seniorpolitisk barometer på NRK P1+ Frokostradioen.

Av Berit Solli, 2. november 2021

Olav-Eikemo

Olav Eikemo (Foto: Sverre Chr Jarild)

Hør intervjuet med Olav Eikemo her.

Programleder: Du er seniorrådgiver ved Senter for seniorpolitikk, som står for dette er barometeret. Det er svar fra ledere både i privat og offentlig sektor som er grunnlaget for utarbeidelsen av årets barometer. Hva er hovedfunnene?

Olav: Det er hovedfunn, og jeg skal nevne tre – to litt negative og ett positivt. For det første så er det fremdeles slik at seniorer og eldre arbeidstakere er de gruppene som færrest ledere ønsker å ansette.

Det andre er at det er større skepsis til å ansette eldre arbeidstakere blant ledere i privat sektor enn i offentlig sektor.

Men så har vi paradoksalt nok en veldig positiv holdning til seniorenes arbeidsprestasjoner. Nesten 8 av 10 ledere synes at arbeidsprestasjonen en er minst like god som hos yngre arbeidstakere. Det er jo et godt utgangspunkt.

Programleder: Da henger det ikke helt sammen da, Eikemo. Lederne er altså fornøyd med arbeidsinnsatsen til dem de har, men det er vanskelig for dem å ansette dem?

Positive til seniorene man har

Olav: Ja, dette er jo et dypt paradoks som vi har sett over tid. Det korte svaret kan oppsummeres med at man har et positivt syn på de seniorene man kjenner, altså de som man har inne i virksomheten fra før. Og så er man mer skeptisk til seniorer man ikke kjenner, altså for eksempel jobbsøkere.

Programleder: Hvilken betydning har alder og kjønn på lederen som skal ansette nye medarbeidere?

Olav: Betydningen av alder og kjønn er jo der, men det som er utslagsgivende er lederens syn på eldre arbeidstakere. Altså det grunnleggende synet på eldre arbeidstakere.

Programleder: Ser du til forskjell på privat og offentlig sektor?

Olav: Ja, det er flere forskjeller, og særlig spørsmålet om “ved hvilken alder ville du nøle med å ta inn folk til intervju?” Det er jo et veldig vesentlig punkt for seniorer som ønsker jobb.

Programleder: Det er jo nøkkelen til å komme inn, det!

Olav: Ja, vi ser at ledere i privat sektor vil nøle med det ved 58 år, mens ledere i offentlig sektor er så høyt som 62,7 år. Så her kan vi ane en betydelig ulikhet.

Programleder: Hva med alle de de av oss som er i arbeid, da, blir vi sett på som verdifulle?

Olav: Ja, et stort flertall av arbeidsgiverne synes jo at seniorene har veldig gode prestasjoner og minst like gode prestasjoner som yngre arbeidstakere. Og når det gjelder dette med å å henge med i utviklingen og sånn så har vi jo nå i lys av korona men så har vi jo spurt om hvordan ulike grupper har har taklet det å jobbe under pandemien, altså med hjemmekontor og så videre. Og da ser det ut til at både ledere i offentlig og privat sektor mener at seniorene har klart seg minst like godt som de yngre. I privat sektor er det faktisk slik at det er flere ledere som mener at seniorene har klart seg bedre enn de yngre.

Samme utviklingsmuligheter?

Programleder: Får eldre arbeidstakere de samme utviklingsmulighetene som yngre kollegaer?

Olav: Vi har jo erfaring med, og tallene viser at, seniorer i mindre grad enn yngre blir inkludert når det gjelder å opplæring og utdanning på jobben og i involvering i nye og spennende arbeidsoppgaver. Det er en utfordring, for hvis du ikke får adgang til å henge med, så vil jo dette bli et selvoppfyllende profeti. Samtidig så vet vi jo at hvis seniorer får de samme mulighetene som yngre arbeidstakere til å delta i spennende ting, kurs og utviklende oppgaver, så øker trivselen og motivasjonen. Og vi kan lese det ut av like gode arbeidsprestasjoner.

Programleder: Dette henger jo ikke på greip?

Olav: Nei. Og vår rolle er jo å jobbe med oppfatninger, og ikke minst å bringe kunnskap til torgs om at seniorene er like produktive og at de har like god evne til å lære. På den måten håper vi at vi kan endre oppfatningen både ute hos ledere, og også blant seniorene selv. For en del tenker kanskje litt unødvendig pessimistisk om sine egne muligheter i senkarrieren. Vi er av den oppfatning at hvis begge parter tar tak i situasjonen, så kan du få en veldig god senkarriere. Du kan utvikler en karriere for de siste fem-ti-femten årene i arbeidslivet.

Programleder: Og så er det vel sånn at man må starte med seg selv. Da er det bare å krumme nakken og gyve på?

Olav: Ja, jeg tenker det at de som har en bevisst holdning til hva de ønsker å drive med og hvordan de ønsker å ha det på jobben de har et godt utgangspunkt i møte både med kolleger og ledere. Men så må selvfølgelig ledere og tillitsvalgte også kjenne sin rolle her, og skape et godt arbeidsliv der alle får være med å utvikle seg.

Olav Eikemo gjest i Frokostradioen

Hør podkasten HRprat om barometeret

Leiarundersøkinga 2021