Ny rapport fra Fafo

Bedre seniorpolitikk kan gi flere årsverk på sykehus

Å øke avgangsalderen blant pleiere i sykehusene vil kunne avhjelpe personellmangelen vi står overfor. En ny rapport viser at årsakene til frafall fra pleieryrkene er sammensatte, og innsatsen må settes inn på flere områder.

Av Berit Solli, 14. september 2022

Liv Haugli bruker mer tid på katten Tigeren og hunden Elvis nå som hun er pensjonist. Foto: Dan P. Neegaard/ Aftenposten

I et samarbeidsprosjekt mellom Senter for seniorpolitikk, Spekter, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og KLP har forskningsstiftelsen Fafo kartlagt situasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år i sykehussektoren.

En spørreundersøkelse sendt til 14300 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet, har gitt viktig informasjon til prosjektet.

«Vi har ikke funnet noen større undersøkelse om eldre pleiere på sykehus,» sier Fafo-forsker Tove Midtsundstad.

Faksimile av Aftenposten onsdag 14. september 2022.

Studien dekker i prinsippet alle pleiere født i 1954 – 1968, som jobbet på sykehus i 2015, og som fortsatt var medlem i Norges Sykepleierforbund (NSF) eller Fagforbundet høsten 2021. På intervjutidspunktet, ved utgangen av 2021, hadde en del blitt uføre, enkelte gått av med pensjon eller byttet til jobb utenfor sykehus. De fleste jobbet likevel fremdeles på sykehus. Undersøkelsen ga slik sett mulighet til å undersøke hva som skiller de ulike gruppene, og hva som kan ligge bak frafallet.

Se omtale av rapporten i Aftenposten her.

Direktør Kari Østerud kommenterte rapporten på TV2 Nyhetskanalen onsdag morgen.

Se intervju med direktør Kari Østerud på TV2 Nyhetskanalen kl 07 her (abonnement).

Se omtalte hos Spekter her.

Tung jobb

Resultatene viser at de fleste pleierne trives og har det fint i jobben på sykehus. Men det kan være tungt psykisk, mange har for mye å gjøre, og føler at de ikke får gjort jobben skikkelig.

«Særlig det å oppleve at man ikke får gjort jobben skikkelig, sliter på erfarne seniorer,» sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. Senter for seniorpolitikk har tatt initiativ til undersøkelsen, som er utført av forskere ved Fafo.

Bredt samarbeid

Undersøkelsen ble sendt ut til medlemmer av fagforeningene Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med arbeidsgiverforeningen Spekter, pensjonsselskapet KLP og helseforetakene Vestre Viken og Sørlandet, og de to fagforeningene.

Forsker Tove Midtsundstad. Foto: Fafo

Alle de som ble invitert til studien jobber eller har jobbet på sykehus og er over 50 år. Svarprosenten er hele 38 prosent.

«Undersøkelsen gir omfattende informasjon om hvordan eldre pleiere opplever sin arbeidssituasjon og sitt arbeidsmiljø. Den gir oss innsikt i deres grunner for å søke seg annet arbeid eller pensjonere seg tidlig. Og den gir oss informasjon om hva pleierne selv mener kan og bør gjøres for at de skal ville og kunne stå i jobben lenger. Så den er et godt utgangspunkt for å diskutere mulige tiltak for å redusere frafallet, og hva som eventuelt skal til for at flere skal ville og orke å stå i jobben lenger,» sier Midtsundstad.

Se lengre intervju med Midtsundstad i Sykepleien her.

Se sak i Fagbladet her.

«Også for omsorgsyrkene er det forholdene på jobben som de ansatte legger mest vekt på når de vurderer om de skal fortsette å jobbe eller slutte,» sier Østerud.

Blir uføre

I tillegg har Fafo brukt registerdata fra Statistisk sentralbyrå. Fafo har undersøkt hvor pleierne som har sluttet å jobbe på sykehus før de ble 62 år har blitt av. Tallene viser at en stor andel av pleierne som slutter i jobben på sykehus før 62 år blir uføre. En mindre andel går over i andre yrker.

Se opptak av fremleggelse av rapporten og debatt onsdag morgen her.

Se hele rapporten her.

Se rapporten fra Ny Analyse med flere tall her.

9000 – 11000 ekstra årsverk mulig

Fakta

• Forskningsstiftelsen Fafo har kartlagt situasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år i sykehussektoren.

• I prosjektet inngår en spørreundersøkelse som ble sendt til snaut 14300 medlemmer av Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet, og en registerdata-undersøkelse som viser hvor de som har sluttet i yrket er blitt av.

• Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for seniorpolitikk, Spekter, Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og KLP.