Rolvsrudhjemmet

Begge har et ansvar

Rolvsrudhjemmet: - Begge har et ansvar. - Jeg håper og tror at samhandlingsreformen vil gi oss flere faglige utfordringer, og gjøre det mer attraktivt å jobbe ved sykehjem, sier institusjonsleder ved Rolvsrudhjemmet i Lørenskog, Marianne Voss Torstad.

Av Tora Herud, 29. november 2012

Institusjonsleder Marianne Voss Torstad. (Foto TH)

Institusjonsleder Marianne Voss Torstad. (Foto TH)

Sykehjemmet er så nytt at det til nå bare er tre-fire personer som har gått av med pensjon. Voss Torstad sier hun ikke har gjort noen beregninger på hva behovet for arbeidskraft blir i årene som kommer, men regner med at utlysningen av stillingene for en ny avdeling vil gi en pekepinn på hvordan markedet ser ut.Rolvsrudhjemmet åpnet i 2004 og har 62 beboere, den eldste er 104 ½ år. Ved nyttår åpnes en ny avdeling med 11 beboere og i 2014 en avdeling med sju beboere.- Vi har ansatte med bakgrunn fra 28 forskjellige nasjoner. Tre av fire sykepleiere kommer fra andre land, men alle har gode norskkunnskaper. Det kreves dokumentert bestått norskprøve, skriftlig og muntlig trinn 3 for å kunne jobbe her. Etter hvert vil dessuten flere av beboerne også ha annen etnisk bakgrunn, sier hun.Seniorpolitikk i ledelse- Kreves det noe annet for å lede ansatte over 50 år enn de som er yngre?- Mitt fokus er beboerne våre. Dersom en senior kan yte det jeg trenger, da vil jeg gjerne ha seniorene også. Seniorpolitikken er en del av det å drive god ledelse. Det er positivt for de eldre at pleierne har erfaring. Samtidig ønsker jeg at det kommer unge, nye som stiller krav til oss. Som spør om hvorfor vi gjør som vi gjør, sier Voss Torstad, som sier hun har mistet litt troen på kombinasjonen ung og sterk.- Nå er det en tendens til at godt voksne både orker mer og har høyere arbeidsmoral, sier hun.Voss Torstad tror litt mer fritid er et gode som er med å holde folk i arbeid, og at det blir dyrere å ta bort ordningen med 80 prosent jobb for 100 prosent lønn.- Tilretteleggingsordning av arbeidstid for seniorer er ment som en lettelse for de som står i den opprinnelige stillingsstørrelsen de har hatt over tid, sånn at de kan orke å jobbe lengre. De som av helsemessige grunner ikke kan arbeidet i sin fulle stilling, skal ha tilpasning via Nav, sier hun.Trivsel og utfordringer, viktigstGodt arbeidsmiljø og faglige utfordringer er viktigst for å få seniorene til å fortsette lenger i arbeid, mener Marianne Voss Torstad.- Trivsel betyr mer enn lønn og vi beholder ikke gode medarbeidere uten å gi dem faglige utfordringer. Når noen kommer med ”vondtene” sine, er det viktig å minne om å bruke tekniske hjelpemidler. Det holdes kurs i forflytningsteknikk hvert halvår. Enkelte ansatte har fått hjelpemidler som sparkesykler for å spare skritt på lange avstander. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar, men arbeidstakeren må velge å bruke hjelpemidlene og for eksempel riktig fottøy. Men verneombud og forflytningsveiledere har en viktig oppgave, sier hun.Institusjonslederen har både beboere og ansatte å ta hensyn til. Sykehjemmet er både en bolig og en arbeidsplass.Sykehjem i ny tidEn stadig større andel av beboerne på sykehjem er demente. En del av disse er urolige og har utagerende atferd.- Vi holder kurs i takling av vold og trusler fra demente og utviklingshemmede. Urolige demente har en egen avdeling, sier Voss Torstad.Antall beboere med bakgrunn i andre religioner vil øke, og stiller krav til økt kunnskap hos pleiepersonalet om annen kultur, religion og begravelsesritualer.- Det er positivt og lærerikt å ha ansatte fra ulike kulturer, men det gir også noen utfordringer, så her gjelder det å finne balansen. Vi må samtidig å ha nok ansatte med norsk kulturell bakgrunn, særlig viktig er det for beboerne i høytider som jula. Da ønsker de norske ansatte mest mulig fri, mens de andre gjerne vil jobbe. Stort sett går det bra, men vi har hatt eksempler på at saus serveres som suppe, og vi krever at alle snakker norsk sammen i arbeidstiden, sier Marianne Voss Torstad.