Ny forskning

Behovsprøvd og skreddersydd er best

- I seniorpolitikken fins det på den ene siden universelle og standardiserte tiltak, på den andre behovsprøvde og skreddersydde tiltak. Vi lurte på om det var mulig å kombinere det beste fra begge, sier forsker Anne Inga Hilsen i Fafo.

Av Tora Herud, 14. august 2014

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

– Alle spør om hvilke tiltak som virker, men dilemmaet i seniorpolitikken er at det er disse universelle og standardiserte tiltakene det fins mest av. De er populære, synlige, målbare og kan forhandles om. De behovsprøvde og skre