Kommunikasjonsrådgiver

Berit Solli er vår nye kommunikasjonsrådgiver

Berit Solli (46) fra Oslo startet 1. januar 2019 som ny kommunikasjonsrådgiver ved Senter for seniorpolitikk.

Av Berit Solli, 4. januar 2019

Foto: Trine Hisdal

Foto: Trine Hisdal

Solli kommer fra arbeidsgiverforeningen Arkitektbedriftene, og har tidligere jobbet i blant annet Oslo Business region, Posten og Aftenposten. Hun har hovedfag historie og en master fra BI.

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter arbeider for at folk kan og vil stå lengst mulig i jobb. Senteret samarbeider med 30 organisasjoner og andre viktige aktører i arbeidslivet. Vi synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet, og har i år 50-årsjubileum.

«Jeg gleder meg til å begynne hos en arbeidsgiver som har et stort og viktig samfunnsoppdrag. At folk står lengst mulig i jobb er viktig for arbeidsgiverne, de ansatte og for staten,» sier Solli.