9 spørsmål om seniorpolitikk

Bernander

John G. Bernander (52)Administrerende direktørNæringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Av Tora Herud, 22. oktober 2009

John G. Bernander. (Foto SCANPIX)

John G. Bernander. (Foto SCANPIX)

1. Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for 7-8 år siden, og hva tror du evt. årsaken er til det?- Bevisstheten er nok økt noe. Uten at vi har noen forskning på dette. En av årsakene er behovet for å ha folk i arbeid. Avtalen om inkluderende arbeidsliv har vært et viktig og nyttig virkemiddel her. I denne ligger virkemidler for å holde folk lengre i arbeid. Her har vi da også gode resultater å vise til. 2. Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning?- Seniorer innehar mye erfaring. Dette blandet med variasjonen i utdanning og kompetanse gjør at virksomhetene sikrer kvaliteten og nyskapningen. 3. Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger?- Uansett alder er meningsfulle arbeidsoppgaver et viktig kriterium for å finne en jobb interessant og dermed holde lysten til å jobbe ved like.  4. Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha?- Erfaring er helt klart en styrke blant seniorer. Med erfaring kommer kunnskap og ikke minst god arbeidsmoral. 5. Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere?- I første omgang å ha en kunnskap og erfaring som arbeidsgivere etterspør. Dette gjelder om man er så vel 35 som 55 år. Det hjelper også å være fleksibel og endringsvillig i forhold til hva arbeidslivet etterspør.  6. Hvor lett tror du er for en person over 55 år å få seg ny jobb?- Dette vil være veldig individuelt. Sjansen øker i takt med hva slags kunnskap og erfaring arbeidstakeren besitter. Og hva arbeidsmarkedet etterspør. 7. Hvilke råd ville du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp?- Dette vil være veldig individuelt, ut ifra hva personen søker på og hva personen innehar av utdanning og erfaring. Det er viktig å se på om utdanningen og erfaringen samsvarer med det som søkes etter. 8. Hvor viktig er det å ha forventninger til- og stille krav til seniorer i arbeidslivet?- Vi trenger flere og flere som står i arbeidslivet. Forventingene og kravene til arbeidstakerne bør ikke sorteres etter alder, men etter samfunnets behov for å løse utfordringene i arbeidslivet. 9. Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere?- Lederen kan tilby meningsfulle arbeidsoppgaver og gi muligheter til å takle oppgaver. Det er egentlig ingen forskjell mellom det å beholde eldre arbeidstakere og yngre arbeidstakere.